Šanghaj nabízí pobídky pro regionální centrály firem

Vláda města Šanghaje založila fondy pro podporu a rozvoj centrál nadnárodních společností v Šanghaji. Hlavním cílem iniciativy je podpora ekonomiky a inovací. Výhody mohou čerpat i české firmy.

Ilustrační foto Shutterstock

Začátkem února vydala Šanghajská městská obchodní komise a Šanghajský městský finanční úřad opatření pro řízení fondů rozvoje regionálních centrál nadnárodních společností, která podrobně popisují standardy odměn pro regionální centrály a globální výzkumná a vývojová centra nadnárodních společností. Odměny jsou rozděleny do pěti kategorií.

Financování zahájení činnosti

Startovací dotace ve výši 5 milionů jüanů (700 tis. USD)  bude poskytnuta regionálním ústředím nebo ústředím obchodní divize nadnárodních společností uznaných v Šanghaji po 1. listopadu 2022, přičemž budou splněny následující podmínky: splacený základní kapitál nesmí být nižší než 30 milionů USD, počet zaměstnanců nesmí být nižší než 10, firma je pověřena mateřskou společností řídit minimálně jeden tuzemský nebo zahraniční podnik. Dotace na zahájení činnosti ve stejné výši bude poskytnuta i globálním výzkumným a vývojovým centrům uznaným v Šanghaji po 1. prosinci 2020 s ne méně než 50 zaměstnanci pro výzkum a vývoj na plný úvazek.

Dotace na nájemné

Dotace na pronájem bude poskytnuta pro regionální ústředí nebo ústředí obchodní divize nadnárodních společností uznaných v Šanghaji po 1. listopadu 2022 při splnění následujících podmínek: splacený základní kapitál nesmí být nižší než 2 miliony USD, počet zaměstnanců nesmí být nižší než 10, firma je pověřena mateřskou společností řídit minimálně jeden tuzemský nebo zahraniční podnik. Kancelářské prostory musí být pro vlastní potřebu (mimo příslušenství a doprovodné budovy). Globální výzkumná a vývojová centra uznaná v Šanghaji po 1. prosinci 2020 s minimálně 50 zaměstnanci pro výzkum a vývoj na plný úvazek mohou využívat dotace na pronájem podle stejných standardů.

Odměny na vysoké úrovni

Jednorázová odměna na vysoké úrovni ve výši 3 milionů jüanů (420 tis. USD) bude poskytnuta pro regionální ústředí nebo ústředí obchodní divize nadnárodních společností v Asii, Asii a Tichomoří nebo větších regionech uznaných v Šanghaji. Podmínky jsou: splacený základní kapitál nesmí být nižší než 2 mil. amerických dolarů, počet zaměstnanců nesmí být nižší než 50, odpovědná osoba jmenovaná mateřskou společností a klíčoví vrcholoví manažeři související s funkcemi ústředí mají bydliště v Šanghaji.

Obchodní odměny

Obchodní odměny budou uděleny regionálním ústředím nadnárodních společností uznávaných v Šanghaji, které mají splacený základní kapitál ne méně než 2 mil. USD a roční obrat 500 milionů jüanů (70 mil. USD) nebo více.

Odměny za navýšení kapitálu

Odměna za jednorázové navýšení kapitálu ve výši 2 mil. jüanů bude poskytnuta regionálním ústředím a ústředím divizí nadnárodních korporací, které splňují následující podmínky: investují do projektů se zahraniční investicí, které jsou v souladu s orientací průmyslového rozvoje města (kromě projektů v oblasti nemovitostí, finančního a finančního průmyslu) prostřednictvím navýšení kapitálu. Roční nárůst zahraničního kapitálu nesmí být nižší než 30 milionů USD.

Vláda města Šanghaj dlouhodobě podporuje lokalizaci zahraničních subjektů v Šanghaji, usiluje o profilování města jako ideální lokality pro umístění celočínských, případně i regionálních center firem a má enormní zájem o spolupráci v oblasti vědy a vývoje. Zmíněné dotace a odměny mohou čerpat také české firmy, které splní příslušné podmínky (informace v čínštině).

Lukáš Svatek, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Šanghaji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět