ŠANCE V URUGAYI A PARAGUAYI: INOVACE, STROJE I ENERGETIKA

Pandemie koronaviru zasáhla Latinskou Ameriku zvlášť citelně, situace v Uruguayi je ale prozatím do značné míry odlišná oproti ostatním zemím regionu. Větší důraz se klade na individuální zodpovědnost, místo zákazů převažují doporučení. Paraguay stále patří mezi rozvojové země a důsledky pandemie zde mohou být v konečném důsledku citelnější.

Paraguay zatím sází hlavně na vodní energetiku, příležitosti se ale rýsují i v odvětví dalších obnovitelných zdrojů. Na snímku přehrada Itaupu na hranicích Paraguaye a Brazílie. Foto: Shutterstock

Karanténa byla v Paraguayi na rozdíl od Uruguaye povinná a dočasně znemožnila provoz hned několik komerčních odvětví.

Uruguay

Ačkoli pandemie negativně ovlivnila finanční zdroje uruguayské vlády a podniků, stále existují příležitosti v oblasti inovativních technologií v zemědělství a chovu zvířat. Budování technologické sítě kolem přírodních zdrojů se zdá být jednou z hlavních mezer na trhu v regionu obecně. Řešení by mohla zahrnovat systémy pro komplexní analýzy reprodukčního stavu zvířat, hubení škůdců, užití biomasy pro výsadbu stromů, použití robotů pro zemědělskou výrobu či takzvané „precizní“ zemědělství.

Uruguay je označována jako „Silicon Valley“ Latinské Ameriky. Vláda osvobozuje od daní projekty zahrnující technologické inovace a transfer technologií. Pozornost se upíná především na robotiku, 3D tisk, prediktivní analytiku či počítačové vidění. V důsledku pandemie se objeví taktéž nové příležitosti v logistice. Výrazně roste podíl nových internetových prodejců a roste objem prodejů zejména u sportovního vybavení, elektroniky či čisticích prostředků. Na to navazuje potřeba inovace logistických služeb. 

Paraguay

V Paraguayi v podstatě neexistuje práce na dálku. Řešení nabízející vzájemné propojení si proto zcela jistě najdou svá uplatnění. Další příležitosti se budou nadále vyskytovat v energetické oblasti. Paraguay téměř 100 % své energie vyrábí z obnovitelných zdrojů – především hydroelektráren, ale doposud nevyužila jiné příležitosti, jakými jsou sluneční energie nebo biomasa. Studie naznačují, že tyto dva zdroje by byly rentabilní. Nové příležitosti se rýsují v souvislosti s údržbou již nainstalovaných hydroelektrických zdrojů, budování zdrojů nových, budování distribučních sítí apod.

V průmyslovém sektoru je možné vybavovat montážní podniky – takzvané maquily – novými stroji. Maquily jsou montážní podniky, ve kterých se montují importované díly nebo polotovary. Hotové nebo téměř hotové výrobky se pak exportují. Daňové výhody v rámci systému „maquila“ nadále zůstávají v platnosti, podmínky budou i nadále výhodnější ve srovnání s ostatními zeměmi regionu. 

Řešení týkající se zemědělství (agrotechnika, nové technologie) jsou v případě Paraguaye vždy skvělou volbou, neboť tento segment zde dosud není příliš rozvinutý.

V souvislosti s významným úbytkem přeshraničního obchodu a přerušením dosavadních řetězců jsme svědky toho, že firmy hledají nové partnery, dodavatele a odbytiště, a to i v regionech světa, se kterými nemají příliš zkušeností. Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires je proto připraven pomoci těm českým firmám, které se rozhodnou zahájit či posílit své obchodní aktivity v Argentině, Uruguayi či Paraguayi. 

Radek Hovorka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět