ŠANCE NA SEVEROZÁPADĚ RUSKA: DOPRAVA, ODPADY, ENERGIE

Vývoz českého zboží na severozápad Ruska dlouhodobě převyšuje dovoz. Zájem z ruské strany povzbudil jeho další nárůst v tomto roce. Nejlepších výsledků zaznamenal export do Sankt Peterburgu a Kaliningradské oblasti, kam směřuje většina vývozu. Nové příležitosti pro české firmy se otevírají například v energetice, odpadovém hospodářství a dopravním strojírenství.

Město Petrohrad uvažuje o novém podniku, který by vyráběl 100 vagonů metra ročně. Na snímku petrohradské metro. Foto: Shutterstock

Český export se letos ve srovnání s minulým rokem zvýšil téměř o třetinu. Tuzemské firmy zpravidla působí na severozápadě Ruska společně s tamními partnery a v některých případech založily i společné česko-ruské podniky. Další společnosti o takové spolupráci v poslední době uvažují, aby diverzifikovaly své obchodní aktivity a čelily silné konkurenci na evropském trhu.

Nestabilita ruského ekonomického prostředí však přináší nemalá rizika. Do určité míry je vyvažuje nadstandardní úroveň dosahovaných obchodních marží, dlouholetá zkušenost a dobré jméno českých firem na ruském trhu.

Jedním z příkladů může být nedávná investice do obchodního centra Něvskij Centr v Petrohradě. Investorem je společnost PPF Real Estate Russia, která patří do portfolia skupiny PPF Petra Kellnera. Hodnota transakce dosahuje 171  milionů eur. Filosofií společnosti je nacházet obchodní příležitosti, které jsou ostatními přehlíženy nebo považovány za příliš rizikové, a zároveň dosahovat rychlé návratnosti investic.

Přinášíme informace o tom, jaké další příležitosti se nyní v severozápadních regionech Ruska rýsují: 

Tramvaje a metro

Město Petrohrad uvažuje o novém podniku s roční výrobní kapacitou kolem 100 tramvají a 100 vagonů metra. Podnik by měl plnit podmínky lokalizace výroby a perspektivně dosahovat 70% podílu ruských komponentů. Investiční přitažlivost by měla být podpořena určitou (blíže nespecifikovanou) garancí odběru produkce. O projekt zatím projevila zájem švýcarská společnost STADLER, která disponuje výrobní kapacitou v Bělorusku.

Investice do odpadů

V ruských regionech bude od 1. ledna 2019 spuštěn nový systém nakládání s odpady. Za proces sběru, třídění, zpracování a ukládání odpadu na skládky budou zodpovědní nově vybraní regionální operátoři. Funkčnost systému předpokládá rozsáhlé investice do odpadové infrastruktury, které by měly operátorům umožňovat desetileté koncese a garantované ceny za poskytované služby. Předpokládaná poptávka po odpadových a skládkových technologiích může být pro řadu českých společností zajímavou obchodní a investiční příležitostí.

Mezi regionální operátory odpadového hospodářství na severozápadě Ruska patří:

Nejlepších výsledků na severozápadě Ruska zaznamenal český export do Petrohradu a Kaliningradské oblasti. Ilustrační foto z Petrohradu: Shutterstock

Obnovitelné zdroje energie

Aktuálně se v Rusku projednávají legislativní normy, týkající se výstavby a provozování  obnovitelných zdrojů energie – takzvané „zelené mikrogenerace“. Součástí chystaných pravidel budou garance připojení do energetické sítě a možnost přímého prodeje přebytků konečným spotřebitelům. Výkon nových zdrojů by podle aktuálních návrhů neměl být vyšší než 15 kW, energie by měla být primárně určena pro vlastní bytové a výrobní potřeby. Zavedením právních norem do praxe se v Rusku otevře nový trh obnovitelných zdrojů energie.

Na severozápadě Ruska má rozvoj obnovitelných zdrojů největší potenciál v případě malých vodních elektráren v oblastech Archangelska, Murmansku, Kalinigradu, Karelie, a také větrných elektráren v severní části regionu. Rýsují se také možnosti instalací slunečních a geotermálních elektráren a využívání energie z biomasy.

Nehledě na produkci energetických surovin a jejich relativně nízkou cenu na místním trhu je v Rusku poměrně silná poptávka po menších energetických zdrojích například ve vzdálených a málo osídlených regionech s komplikovaným přístupem k centrální energetické síti. Energii z obnovitelných zdrojů také žádají společnosti, jejichž environmentální odpovědnost může příznivě ovlivnit příliv investic z mezinárodních kapitálových burz nebo zajistit nižší úrokové sazby úvěrů u mezinárodních finančních institucí.

V Petrohradu má například o „zelenou energii“ zájem společnost JSC Polymetal, která se zaměřuje na těžbu drahocenných kovů, nebo pivovarnická společnost Baltika ze skupiny  Carlsberg Group. Ta přijala závazek, podle něhož bude ve všech svých podnicích od roku 2022 využívat pouze elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. 

Jaderná energetika

Aktivity ruských společností v oblasti jaderné energetiky – v samotném Rusku i v dalších zemích – otevírají určité perspektivy pro jejich spolupráci s českými firmami. Podle posledních informací je v Rusku v provozu 10 jaderných elektráren, které disponují 37 energetickými bloky. V různém stavu rozestavěnosti je dalších 5 jaderných elektráren, několik energetických bloků s ruskou technologií VVER se staví v dalších zemích.

Možnosti vzájemné spolupráce jsou předmětem jednání  příslušné česko-ruské pracovní skupiny pro jadernou energetiku. Na posledním říjnovém jednání v Petrohradu ruská strana projevila zájem o rozpracované technické řešení ÚJV Řež, zaměřené na bezpečnost a snížení nákladů výstavby reaktorů VVER. Vypracování a realizace inovativních řešení v oblasti atomové energetiky může být zajímavou příležitostí i pro další české společnosti.

Další příležitosti

V ruských severozápadních oblastech se otevírají i další obchodní a investiční příležitosti – například v souvislosti se záměry nových inovativních městských technologií v Petrohradu, potřebou vyšší energetické efektivity v severní části celého regionu, kde jsou vysoké náklady na energie jedním z důvodů úbytku obyvatelstva, nebo chystanou modernizací výrobních podniků. Cesta k získání zakázky je pro zahraniční firmy složitější a delší než dříve, protože Rusko silněji prosazuje lokalizaci výroby a náhradu importu. O to důležitější je trpělivá komunikace a aktivní přítomnost českých firem v regionech.

LUBOŠ LAŠTŮVKA, ekonomický konzul, Generální konzulát ČR v Sankt Peterburgu

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet