ŠANCE, INSPIRACE I KONKURENCE: OBŘÍ TOVÁRNA NA MIKROČIPY V DRÁŽĎANECH

Německá společnost Infineon Technologies zahájila na začátku května výstavbu obřího závodu na výrobu mikročipů v Drážďanech. Firma investuje do rozšíření svých dosavadních výrobních kapacit plných 5 miliard eur. V Drážďanech tak vzniknou nové pracovní příležitosti pro 1 000 zaměstnanců. Díky nové investici se Drážďany stanou jedním z hlavních evropských center výroby polovodičů, výroba zde bude zahájena na podzim roku 2026.

Sídlo Infineonu v Neubibergu u Mnichova. Foto: Shutterstock

Sortiment nových výrobních kapacit bude zaměřen na výrobu čipů, určených například pro provoz větrných elektráren, elektromobilů a jejich dobíjecích stanic. Firma Infineon se pro svou drážďanskou investici stane prvním příjemcem investiční pobídky, poskytnuté na základě nedávno schváleného právního aktu EU „European Chips Act“. Nový investiční projekt v Drážďanech otevírá prostor i pro subdodávky zboží a služeb českých firem a je rovněž inspirací pro ČR v oblasti zvyšování atraktivity naší země pro příliv nových investic do inovativních průmyslových odvětví.

TOVÁRNY V SASKU I MIMO NĚMECKO

Firma Infineon již vlastní továrny na výrobu polovodičů i mimo německé území, například v lokalitách Kulim v Malajsii a Villach v Rakousku. V Drážďanech jsou zatím v provozu tři její závody s celkovým počtem 3200 zaměstnanců. Rozšíření výrobních kapacit Infineon v saské metropoli je důkazem pokračujícího hospodářského rozvoje Svobodného státu Sasko, spojeného s investicemi do inovativních průmyslových odvětví s vysokou mírou přidané hodnoty.

Investice rovněž potvrzuje vzrůstající význam alternativní energetiky v regionu, založené na využívání obnovitelných zdrojů. Nedávná pandemie covid-19 se v rámci EU rovněž projevila snahou o snížení nadměrné závislosti evropských výrobců na dodávkách polovodičů z Asie.

LÁKÁNÍ DALŠÍCH INVESTORŮ

Vláda Svobodného státu Sasko v této souvislosti věnuje prioritní pozornost vytvoření vhodného investičního prostředí, které by do Saska přilákalo další investory podnikající v oblasti polovodičů. Pro tyto účely je zde již připravena poblíž Drážďan plocha o rozloze 170 hektarů. Velkou roli v těchto záměrech bude hrát mimo jiné výše státních investičních pobídek, vyčleněných pro tyto účely na celoněmecké úrovni.

Podporou posilování výroby polovodičů a dalších inovativních technologií v Sasku se intenzivně zabývá rovněž oborová asociace „Silicon Saxony“, sdružující v současné době 390 členských firem s celkovým počtem přibližně 50 000 zaměstnanců. Do aktivit této asociace jsou zapojeny i výzkumné instituty a univerzitní výzkumná centra. V Drážďanech již také vyrábí čipy společnost Globalfoundries, která však v únoru letošního roku oznámila plánované přemístění části svých výrobních kapacit z Drážďan do portugalského města Porto, realizované na základě dohod v rámci nedávno uzavřeného strategického partnerství mezi Globalfoundries a americkou nadnárodní společností Amkor Technology.

ZÁJEM O TCHAJWANSKOU TSMC

Z hlediska ekonomických zájmů České republiky je v této souvislosti významná informace, že saská vláda by ráda přilákala do regionu i investice největšího světového výrobce čipů, tchajwanské firmy TSMC. O investice této společnosti na svém území má totiž zájem i Česká republika. Na českém území je v současné době jediným výrobcem čipů továrna firmy Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm.

Informace o vzniku nových výrobních kapacit polovodičů v Sasku jsou z hlediska české ekonomiky zajímavé z několika důvodů. Pro Česko mohou být do jisté míry inspirativní saské zkušenosti s podporou zlepšování investičního klimatu v regionu. Vzhledem ke klíčovému významu automobilového průmyslu pro Českou republiku může posilování výroby čipů v Sasku znamenat i snížení některých dodavatelských rizik. Česká republika by však měla usilovat o to, aby i u nás vznikly po saském vzoru nové výrobní kapacity na výrobu čipů. Jak ukazují německé zkušenosti, výrobci polovodičů rozhodují o svých investicích mimo jiné na základě výše investičních pobídek z rozpočtů příslušných států i EU.

TVRDÉ KONKUREČNÍ PROSTŘEDÍ

V této oblasti však panuje tvrdé konkurenční prostředí, a to často i mezi jednotlivými spolkovými zeměmi SRN, jak dokazuje nedávné soupeření spolkových zemí Sasko a Sasko-Anhaltsko o obří investici firmy Intel. Vedení této americké nadnárodní společnosti se v únoru 2022 rozhodlo ve prospěch Saska – Anhaltska a svůj nový závod Intel vybuduje v Magdeburgu. Zahájení výstavby je plánováno v roce 2024, Intel zde postaví nový závod za 17 miliard eur. Jedná se o první fázi investic v Evropě, zejména v Německu, jejichž výše se má vyšplhat až k 80 miliardám eur. V Magdeburgu vznikne na 10 000 pracovních míst, z čehož 3 000 budou přímými zaměstnanci Intelu a se 7 000 místy se počítá na stavbu továrny a na vytvoření sítě subdodavatelů.

Jozef Špánik, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Drážďanech

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět