S BRITÁNIÍ SE OD ROKU 2021 BUDE OBCHODOVAT PODLE NOVÝCH PRAVIDEL

 S koncem roku 2020 skončí i přechodné období, během něhož obchod se Spojeným královstvím probíhá stále za stejných podmínek, jako před odchodem země z Evropské unie. Změn nastane mnoho – od zavedení kontrol při přepravě zboží, zavedení nového značení zboží UKCA, které nahradí evropské CE, až po nový imigrační bodový systém. Některé oblasti jsou však závislé na (ne)existenci dohody o budoucích vztazích s EU, která je stále dojednávána.

Ilustrační foto: Shutterstock

​Ať bude dohoda o budoucích obchodních vztazích s mezi EU a Spojeným královstvím uzavřena či nikoliv, čeští podnikatelé se musí připravit na mnoho změn. V případě, že nebude dohoda uzavřena, bude se s Velkou Británií obchodovat podle pravidel Světové obchodní organizace, což na mnoho výrobků může uvalit dovozní cla.

ZMĚNY I V PŘÍPADĚ DOHODY S EU

V případě dohody se může jednat „jen“ o administrativní změny, i na ty je však nutné se připravit. Spojené království zveřejnilo svůj Globální celní tarif, podle kterého se bude řídit od roku 2021. Všechny firmy obchodující s Velkou Británií musí mít od roku 2021 britské číslo EORI, tedy se začátkem GB. Od října 2021 bude také pro cesty do Spojeného království nutný cestovní pas, ostatní formy identifikace nebudou pro překročení hranic dostatečné.

Také je již jasné, jak bude vypadat pohyb zboží přes hranice – detailní informace, které popisují i konkrétní případy pro různé druhy zboží, jsou v dokumentu Border Operating Model. Přestože budou oficiálně nová pravidla zavedena od 1. 1. 2021, pro většinu zboží (s výjimkou kontrolovaného zboží, alkoholu a tabáku, kdy nové povinnosti platí plně od 1. 1. 2021), bude možné povinnosti splnit zpětně do 1. 7. 2021. Povinnosti zahrnují vyplnění celních deklarací, platbu DPH, ale i možná cla. Zavádění nového systému proběhne ve třech hlavních vlnách (od 1. 1., od 1. 4. a od 1. 7. 2021).

  • Od 1. 1. bude nutná dokumentace ke zboží, ale platby DPH, cel a celní deklarace bude možné odložit až na červenec 2021.
  • Od 1. 4. – produkty živočišného a rostlinného původu (POAO) budou podléhat předchozímu oznámení, fyzické kontroly však budou stále probíhat na místě doručení.
  • Od 1. 7. bude systém plně funkční bez dalších výjimek, budou tedy nutné plné celní deklarace pro všechny typy zboží, nebudou možné odklady, bude nutné vyplnit i UK Safety and Security deklarace na exporty i importy, u fytosanitárních kontrol budou určená místa pro vstup do Velké Británie, takzvané Border Control Posts.

Firmy si mohou zřídit Duty Deferment Account (DDA), prostřednictvím něhož budou probíhat platby cel jednou měsíčně, ne při každé dodávce.

Ve snaze zabránit kolonám v hrabství Kent bude od ledna zavedena tzv. Kent Access Permit pro kamionovou dopravu – povolení pro průjezd hrabstvím Kent (většinou pro dopravu do přístavu Dover či přes Eurotunel). Povinnost mít povolení pro průjezd platí jak pro evropské, tak britské subjekty a platí oběma směry. Povolení bude možno získat po předložení splnění všech povinností pro import/export zboží. Systém Smart Freight by v testovacím režimu měl být dostupný v polovině prosince.

NOVÉ ZNAČENÍ UKCA

Změny nastanou také ve značení zboží. Pro většinu zboží, které musí být podle evropské legislativy označeno CE, Británie nově zavádí UKCA (UK Conformity Assessed)

Obecná pravidla týkající se UKCA jsou ve velké míře odrazem CE – značka musí být viditelná a čitelná, musí být pouze na zboží, které jí má obsahovat, shodná je i doba dokládání dokumentace ke zboží atd.

V lednu 2021 bude většina britských standardů stejná jako nyní, proto bude pro většinu zboží možné využít pro rok 2021 označení CE. Doporučuje se však na systém nového značení přejít co nejdříve. Existuje i seznam zboží, pro které je nutné zajistit označení UKCA již od 1. 1. 2021. Tato povinnost se týká zboží, které je určeno pro trh Velké Británie, podléhá právní úpravě týkající se UKCA, povinně musí mít potvrzení o shodě/certifikát od třetí osoby, u kterého bylo potvrzení o shodě provedeno britským subjektem.

Změna pravidel se také týká českých společností, které mají ve Velké Británii založenou pobočku. Z distributora či dodavatele se v rámci nových pravidel může stát importér, což s sebou nese legislativní důsledky (přenos povinnosti souladu s pravidly importéra). Od roku 2021 také nebude možné využívat autorizované či odpovědné zástupce společností se sídlem v EU, zástupce musí sídlit ve Velké Británii.

Výše uvedené platí pro trh Velké Británie, tedy pro Anglii, Wales a Skotsko. Pro vývoz zboží do Severního Irska se nic nemění. Severní Irsko se i nadále bude řídit pravidly EU, tedy i evropskými standardy a certifikacemi. Pozor je však potřeba dávat na vývoz britského zboží z Velké Británie (ostrova) do Severního Irska, kde naopak od roku 2021 dojde ke změnám.

Velvyslanectví ČR v Londýně situaci podrobně sleduje, informace najdete na webu Velvyslanectví, na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR www.export.cz, či se můžete obrátit přímo na nás.

Michaela Chrtová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Londýně

Kontakt:

Velvyslanectví ČR v Londýně

26 Kensington Palace Gardens

Oeu.london@embassy.mzv.cz

Michaela_chrtova@mzv.cz

Tel: +44 (0)20 7243 7908

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět