RWANDA ČELÍ PROBLÉMŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ. MÁ ZÁJEM O SPOLUPRÁCI S ČESKEM

V inkubátoru leží miniaturní miminko, které se narodilo předčasně a má jen 600 gramů. Je o něj dobře postaráno, ale má štěstí, že se zrovna nesešlo předčasně narozených miminek více. Plně specializovaného personálu a vybavení mají na porodnickém a neonatologickém oddělení nemocnice Kacyiru v Kigali i přes snahy vedení a doktorů nedostatek. Podobně jako jinde ve Rwandě.

Nemocnice Kacyiru v Kigali. Foto: Marta Anna Ledgard

Doktorka Ariane Nina Ndayikeje a vrchní sestra pediatrického oddělení Uwera Noella se snaží, co mohou. Na vedení nemocnice si neonatální jednotka intenzivní péče vydupala jednu sestru na tři miminka. V dalších odděleních mají sestry na starosti miminek mnohem více. Specializovaný neonatalog zde není ani jeden. V nemocnici, která přijímá kolem 80-100 komplikovaných případů měsíčně, chybí jak vybavení, tak kvalifikovaní zdravotníci.

JEDNO Z NEJLEPŠÍCH POJIŠTĚNÍ V AFRICE

Rwanda o problému ví a snaží se ho řešit. V devadesátých letech bylo v této zemi zavedeno takzvané „Community-Based Health Insurance“; tento rwandský systém zdravotního pojištění je považován za jeden z nejlepších a jeden z mála fungujících v Africe. Zdraví a tím i život Rwanďanů se během minulého desetiletí výrazně zlepšil. Muži, ženy i děti využívají mnohem lepšího přístupu ke zdravotní péči, než tomu bylo v minulosti a než tomu je v okolních zemích.

Rwanda má takzvaný referenční systém zdravotnických zařízení organizovaný tak, aby ke zdravotní péči mělo přístup co nejvíce běžných občanů. Nejvíce běžných nemocí je léčeno místním zdravotnickým personálem na komunální úrovni (Community Health Worker). Ti mohou závažné případy doporučit do zdravotnických zařízení „Health Post“. Ve Rwandě, jejíž rozloha dosahuje zhruba třetiny Česka, ale téměř 13 milionů obyvatel, je více než 850 takových zařízení. Vyšší úrovní jsou pak „Health Centers“, kterých je v zemi 600. Pokud ani tato péče na závažnost problému nestačí, pacient je převeden do „District Hospital“. Těch je v zemi 37. Na vrcholu pyramidy jsou pak čtyři „Provincial Hospitals“ a sedm „Referral Hospitals“.

Díky zdravotnímu pojištění je také velkým úspěchem přístup k očkování populace. Země má 93procentní proočkovanost. V dnešní době více než 90 % rwandských matek rodí děti v jednom ze zdravotnických zařízení a děti tak dostanou očkování díky pojištění hned v raném věku.  Pro zdraví populace to je velmi výrazný příspěvek, který je oceňován na mezinárodní úrovni a slouží často jako příklad, který Světová zdravotnická organizace dává ostatním africkým zemím.

VYSOKÁ ÚMRTNOST DĚTÍ, PODVÝŽIVA, AIDS

Přes tento velký pokrok čelí Rwanda zásadním výzvám: I dnes průměrně jedno dítě z dvaceti zemře do svého pátého roku. 30 % dětí trpí chronickou podvýživou, 9 % dětí má podváhu a 38 % dětí trpí anémií (podle údajů USAID.gov, 2021). Také úmrtnost po porodu je stále příliš vysoká – 210 na 100 000 porodů. Zátěž pro systém představuje též vysoký výskyt onemocnění AIDS. Tomu by přitom bylo možné předcházet.

Systém zdravotního pojištění  na vše nestačí a jeho důsledkem je chronický deficit. Nejvíce pak chybí finanční prostředky na zajištění základní oční péče na komunální úrovni (brýle, vyšetření, léčby kataraktů). Dále se nedostává peněz na protetická řešení, ortézy, magnetickou rezonaci, CT-scany či dialýzu.

ZÁJEM O SPOLUPRÁCI S ČESKEM

Rwandské ministerstvo zdravotnictví má velký zájem na rozvoji spolupráce s Českem, která by mohla přispět k posílení tamních kapacit. Nabízejí se možnosti vzdělávání zdravotnického personálu v Česku, ale také působení českých zdravotnických vzdělávacích institucí přímo ve Rwandě. Příkladem by mohlo být vydávání studijních víz pro Afričany tak, jak to dělají ve východní Africe Poláci. Potřeba vzdělání se týká také podpůrných oborů včetně údržby zdravotnického vybavení.

Zajímavé příležitosti se rýsují také českým dodavatelům zdravotnických prostředků. Nemocnice se rozrůstají a potřebují vybavení. Ve státní nemocnici v Kacyiru by uvítali vybavení neonatalogického oddělení. V létě 2022 začínají s výstavbou nové části nemocnice, která bude mít 60 lůžek.

Kromě státního zdravotnického sektoru se ve Rwandě rozrůstá i soukromý sektor a země by se díky své centrální poloze ráda stala destinací pro africký zdravotní turismus. Rwanda je velmi dobře řízenou zemí, vše zde funguje na Afriku velmi spořádaně. Jsou zde dobré silnice a je zde bezpečno.

České firmy mohou uspět zvláště v případě, když společně s nabídkou produktu předloží i možnosti financování. Za zvážení stojí některý z podpůrných programů pro české exportéry do rozvojových zemí, jako jsou záruky, úvěry či možnosti pojištění.

Je jen na českých firmách, zda se zapojí v této fázi, kdy se mohou etablovat na rychle rostoucím rwandském trhu. Obchodní a ekonomické oddělení České republiky v Nairobi, jehož působnost se vztahuje také na Rwandu, je připraveno českým firmám kdykoliv pomoci radou či nasměrováním.

Marta Anna Ledgard, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Nairobi

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět