RUSKÝ SEVEROZÁPAD SE PROBOUZÍ Z „PANDEMICKÉHO SPÁNKU“

V Petrohradu a dalších regionech ruského severozápadu zprávy o pandemii postupně nahrazují informace o aktuálních a připravovaných rozvojových projektech. Přinášíme informaci k ekonomické situaci v regionu a k některým záměrům v oblasti zdravotnictví, léčebné turistiky a dopravní infrastruktury v Petrohradu, které mohou inspirovat české firmy.

Město Petrohrad chystá nákup dalších vozů metra. Ilustrační foto: Shutterstock

Vzhledem k pandemií urychleným tendencím regionalizace a protekcionizmu budou mít větší šance na úspěch zavedené firmy s podporou silného ruského partnera.    

EKONOMICKÁ SITUACE V REGIONU

Přestože regiony ruského severozápadu překonaly v roce 2020 těžké pandemické období lépe, než se původně předpokládalo, některá průmyslová odvětví byla nepříznivě postižena. Průmyslová výroba se v regionu snížila o 3 %, bytová výstavba o téměř 6 %. Největší ztráty utrpěly ropné těžařské společnosti v Komijské republice a Něneckém autonomním okruhu. S problémy se potýkají rovněž podniky automobilového průmyslu v Kaliningradské oblasti a Petrohradu.

Z jedenácti subjektů ruského severozápadu byly za rok 2020 u průmyslové výroby zaznamenány kladné výsledky pouze ve Vologodské oblasti a Republice Karélie, kde působí silné těžařské společnosti a metalurgické podniky skupiny Severstal (například Čerepovecký metalurgický kombinát a Karelski Okatysh). V Petrohradu se lépe dařilo potravinářským, farmaceutickým a loďařským společnostem (například Baltijskij závod nebo petrohradské podniky Sjednocené loďařské korporace). Ke konci roku 2020 dosáhla inflace v regionu 4,8 % a úroveň nezaměstnanosti 4.4 %.

FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL ROZŠÍŘÍ KAPACITY

Společnost PHARMASYNTEZ-NORD ukončuje v Petrohradu výstavbu nového farmaceutického podniku (investice ve výši cca 45 milionů eur). Podnik bude prioritně pokrývat poptávku po vakcíně proti koronaviru „Sputnik V“. Zahájení výroby se plánuje ve druhém čtvrtletí 2021, do konce roku se předpokládá měsíční výroba v objemu 4 milionů vakcín, a tím i zvýšení exportního potenciálu společnosti.     

Společnost Acticomp otevřela v prosinci 2020 ve městě Puškin nedaleko Petrohradu nový farmaceutický podnik na výrobu aktivních farmaceutických substancí potřebných pro výrobu lékařských preparátů. Další výrobní kapacitu bude společnost budovat na podzim 2021 s cílem zdvojnásobit současný objem výroby na 500 tun substancí. Hlavním záměrem je rozšířit spektrum výrobního programu z 60 na 100 substancí potřebných pro výrobu léků v Ruské federaci.  

Rozvojovými projekty se zabývají rovněž další významné ruské a mezinárodní farmaceutické podniky působící v Petrohradu, například společnosti WERTEX, Polysan, BIOCAD nebo NOVARTIS.

ZÁMĚRY PETROHRADU V LÉČEBNÉM TURISMU

Petrohrad je třetím nejvýznamnějším ruským regionem (po Moskvě a Moskevské oblasti), do kterého směřují pacienti z jiných ruských oblastí. Z důvodů zvýšených respiračních komplikací vyvolaných pandemií koronaviru se v roce 2021 očekává nárůst vnitřního incomingového léčebného turismu do Petrohradu o 20–23 %. Rehabilitační a lázeňská sanatoria se z těchto důvodů začala ve větší míře orientovat na odpovídající ozdravné programy.

Možnosti mezinárodního léčebného a rehabilitačního turismu budou do značné míry limitovány omezením mezinárodního cestovního ruchu. Budoucí využití tohoto potenciálu bude jednou z důležitých priorit města Petrohrad. Na platformě městské Agentury léčebné turistiky Sankt Peterburgu byl za tímto účelem zřízen první ruský on-line akcelerátor léčebné a rehabilitační turistiky.

MODERNIZACE MĚSTSKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zlepšení podmínek financování záměrů modernizace městské dopravní infrastruktury by měla přinést privatizace podniku městské elektrické dopravy Petrohradu GUP „Elektrotrans“. Podnik spravuje více než 500 kilometrů tramvajových tratí, z čehož 150 km vyžaduje generální opravy. Městská doprava aktuálně požaduje 500 nových tramvají a 250 trolejbusů. Transformace podniku na akciovou společnost by měla otevřít nové možnosti přípravy a financování modernizace technické dopravní infrastruktury (například s využitím nástrojů partnerství veřejného a soukromého sektoru) a zajistit nové podmínky provozování dopravních linek.         

Aktuálně se petrohradský dopravní podnik připravuje na nákup vagonů pro petrohradské metro. O získání zakázky se zřejmě utkají společnosti Sinara-Škoda, které patří do investiční skupiny Sinara Group a TMH (Transmašholding). Mělo by se jednat celkem o 12 souprav po 8 vagonech s termínem dodání v období do roku 2023. Objem zakázky se předběžně odhaduje na 9,5 miliard rublů (přibližně 107 milionů eur).

PETROHRADSKÉ MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ FÓRUM 2021

Na témata ekonomické situace, rozvojových projektů a mezinárodní spolupráce se zaměří XXIV. Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum. Po vynucené roční „pandemické“ přestávce by se mělo uskutečnit ve dnech od 2. do 6. června 2021. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších ekonomických kongresových událostí v Ruské federaci se zaměřením na nejdůležitější ekonomická témata v národním a mezinárodním kontextu. Na základě optimistických prognóz je v tomto roce snaha akci uspořádat ve standardním formátu s možností prezenční účasti delegátů za přísných preventivních hygienicko-epidemiologických opatření.

Možnosti účasti zahraničních firem na realizaci nových projektů do značné míry ovlivní pandemií urychlené tendence k upřednostňování regionálních výrobců a protekcionizmu v mezinárodním obchodě. K dříve zavedeným mechanizmům náhrady importu a lokalizace výroby přibyl tlak na bezpečnost a soběstačnost ve farmaceutickém sektoru. Pro české a zahraniční společnosti bude důležitá nejen dobrá orientace v rychle se měnících podmínkách, ale zejména určitá forma přítomnosti na trhu, nejlépe s podporou místního partnera. I přesto je pravděpodobné, že u řady projektů vzniknou požadavky na nákup zařízení, které není na trhu k dispozici. Dlouhodobá omezení cestování z Ruské federace mohou vyvolat poptávku po zahraničních turistických, léčebných a rehabilitačních destinacích.

Luboš Laštůvka, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Sankt Peterburgu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět