Rusko umožnilo návrat některých specialistů a montérů

Rusko má stále uzavřené hranice pro cizince. Vstoupit na území Ruské federace mohou pouze osoby spadající do některých kategorií výjimek. I tak je ovšem nutné zažádat o povolení vstupu do Ruska. 

Ilustrační foto: Shutterstock

​Původní seznam kategorií výjimek byl rozšířen o dvě kategorie: vysoce kvalifikovaní specialisté ze zahraničí (VKS) a odborníci podílející se na úpravách a údržbě zařízení vyrobených v zahraničí. V případě specialistů jde o typ pracovního povolení zahraničního občana působícího na území Ruska, kterému se někdy říká „modrá kartička“.

Odborníkem se rozumí osoba, která se prokáže pracovní smlouvou nebo smlouvu mezi zvoucí stranou a zaměstnavatelem o provedení úprav a údržby na zařízení vyrobeném v zahraničí. Zvoucí strana by měla předložit smlouvu o nákupu zahraničního stroje. Při podávání žádosti o udělení povolení ke vstupu do Ruské federace je také nutné uvést, že přítomnost zahraničního specialisty je nezbytná pro úpravu/údržbu/nastavení/další fungování tohoto zařízení.

Manuál pro podání žádosti

Žádost o udělení povolení pro vstup na území pro specialisty/odborníky podává zaměstnavatel nebo zvoucí strana na profilové federální ministerstvo. To se určuje podle činnosti žádající společnosti. Firmy tak mohou spadat pod ministerstvo zemědělství stavebnictví RF, ministerstvo průmyslu a obchodu a podobně. Ke zvolení správného profilového federálního ministerstva může posloužit kód OKVED (ОКВЭД), který určuje přesný popis činnosti společnosti podle ruského rejstříku firem (stačí zadat do vyhledávače název společnosti a za to doplnit výraz ОКВЭД).

Po vybrání správného profilového ministerstva je potřeba vybrat to oddělení ministerstva, pod které spadá činnost žádající společnosti. Adresátem žádosti je ředitel vybraného oddělení.

V případě povolení vstupu na území RF pro odborníky podílejících se na úpravách a údržbě zařízení vyrobených v zahraničí je žádost zasílána zaměstnavatelem, zvoucí společností nebo společností vysílající odborníky na projekt. Postup při výběru profilového ministerstva a oddělení je stejný jako u VKS.

V žádosti je vhodné odkázat se na nařízení Vlády Ruské federace č. 1671-r ze dne 25.6.2020 povolující vjezd VKS a na nařízení Vlády Ruské federace č. 1170-r ze dne 29.4.2020 v případě odborníků. Vzor žádosti ke stažení v příloze.

Dále se přiloží excelová tabulka (ke stažení v příloze), ve které se vyplní veškeré informace o VKS/odborníkovi, kontaktní osoba, údaj o plánovaném návratu a místě překročení hranice. Přiloží se kopie pasu, víza, kartičky VKS a pracovní smlouvy. Údaje o VKS/odbornících doporučujeme vyplnit v azbuce i v latince.

V případě odborníka se pak ještě přikládá smlouva o nákupu stroje, pracovní smlouva nebo smlouva mezi zaměstnavatelem a zákazníkem a pracovní povolení. V případě chybějícího víza nebo pracovní smlouvy žádající strana ve své žádosti přidá prosbu o asistenci při vydávání zvacího dopisu ze strany Ministerstva vnitra Ruské federace.

Při vyplňování místa překročení ruské hranice je nutné udat pouze jeden hraniční přechod. Při vstupu na území Ruska není možné využít jiný hraniční přechod než ten, který se uvedl v žádosti. Při vyplňování data příjezdu je nutné uvést přesné datum (nicméně zde existuje určitá tolerance, a i v případě příletu o několik dní později by VKS/odborník měl být vpuštěn do země).

Zpracované povolení zasílá profilové ministerstvo formou dopisu na e-mail kontaktní osoby uvedené v žádosti. Dopis je adresovaný na Federální službu bezpečnosti (FSB) a Ministerstvo vnitra (MVD). Ode dne vystavení dopisu ministerstvem má FSB zákonnou lhůtu 5 pracovních dní na zanesení VKS/odborníka do informačního systému na vybraném hraničním přechodu. Po uplynutí této doby již může VKS/odborník vstoupit do Ruska. FSB ani MVD žádnou zpětnou vazbu nedává. Již samotný dopis od ministerstva je brán jako povolení ke vstupu (je potřeba se ujistit, že v dopise je uvedeno jméno a příjmení VKS/odborníka – někdy se uvádí pouze společnost, což pak může být na hranicích problematické).

Po příjezdu do Ruska je vyžadován negativní test na Covid-19. Foto: Shutterstock

Měsíc na vyřízení

Doba vyřízení povolení se odvíjí od profilového ministerstva, zatíženosti jednotlivých oddělení a od správnosti všech podaných dokumentů. Podle zkušenosti zatím většina povolení byla vyřízena spíše během 4-5 týdnů. V případě průtahu lze na ministerstvo zavolat a dotázat se na stav žádosti.

Před samotným vstupem na území RF je nutní ověřit, zda je VKS/odborník zanesený na seznam na vybraném hraničním přechodu

Ode dne vystavení dopisu („povolení“) ministerstvem zanáší FSB do 5 pracovních dnů informace o VKS/odborníkovi do informačního systému pouze na jeden hraniční přechod uvedený při podávání žádosti. Teprve poté může VKS/odborník vstoupit na území RF. Po pěti dnech od obdržení dopisu („povolení“) od ministerstva doporučujeme zavolat na vybraný hraniční přechod a ověřit, zda už je cestující skutečně zanesen na seznam.

V případě letiště Šeremětěvo je vhodné volat na oddělení Дежурный в аэропорту na tel. čísle +7 495 578 90 90. Ověření probíhá na základě data narození. Pokud VKS/odborník z nějakého důvodu ještě není na seznamu i po uplynutí pětidenní lhůty od doručení dopisu od ministerstva, doporučujeme zavolat na Federální službu bezpečnosti FSB na Oddělení pohraniční kontroly letiště Šeremětěvo, rusky Департамент пограничного контроля аэропорта Шереметево, na číslo +7 495 626 73 54, kde proběhne ověření povolení ke vjezdu na základě jednacího čísla dopisu od ministerstva (исходящий номер). FSB pak případně údaje o cestujícím obratem zašle na letiště.  V případě letiště Vnukovo je vhodné pro ověření volat na číslo +7 495 436 30 36.

Pokud VKS/odborník ještě evidován není, není možné na území Ruské federace vstoupit. Povolení ke vstupu je pouze jednorázové na celou dobu trvání ochranných opatření. Není tedy možné zemi opakovaně opustit a vracet se nebo znovu podávat žádost o povolení ke vstupu. Prozatím není umožněn ani návrat rodinných příslušníků.

Překračovat hranici do Ruska je možné jen na konkrétním hraničním přechodu, který je vyznačen v povolení vstupu. Může jím být také letiště. Foto: Shutterstock

Negativní test na covid je povinný

Při vstupu na území Ruské federace je nutné mít u sebe vytištěný dopis od profilového ministerstva povolující vstup do země s uvedeným jménem VKS/odborníka, negativní COVID-19 test v anglickém nebo ruském jazyce, případně pracovní povolení a kopii pracovní smlouvy.

Pro cizince, kteří vstoupí na území Ruské federace za pracovním účelem, platí povinnost podstoupit 14denní karanténu. Případná nová pozměňující nařízení lze sledovat na stránkách Rospotrebnadzoru zde.

Pro české občany, kteří spadají do některých kategorií výjimek pro vstup do Ruska, je aktuálně možné cestovat buď letecky, nebo pozemní cestou. Přes Londýn momentálně není možné cestovat kvůli zařazení ČR na „červený seznam“. Rusko postupně plánuje obnovovat další letecká spojení. Prozatím je možná cesta přes Turecko nebo Švýcarsko.

V případě využití pozemního transferu osobním automobilem doporučujeme sledovat webové stránky Velvyslanectví ČR v Rize, na kterých se průběžně aktualizují novinky ohledně možností přejezdu.

V případě přejezdu přes Lotyšsko/Litvu soukromým vozidlem je nutné přejezd nahlásit Velvyslanectví ČR v Moskvě na e-mail commerce_moscow@mzv.cz alespoň 3 dny před samotnou cestou (datum cesty tam a zpět; hraniční přechod a pokud je známo, tak alespoň přibližné určení času); typ vozidla a RZ; jméno a příjmení řidiče a všech osob ve voze; čísla pasů; případně data narození; kontakt na řidiče – mobilní telefon). Údaje budou předány na velvyslanectví v Rize, které vyhotoví nótu na tamní ministerstvo zahraničních věcí, aby tak průjezd přes vnější hranice EU byl co nejjednodušší.

Další informace:

Formuláře žádostí

Nařízení Vlády Ruské federace č. 1671-r ze dne 25.6.2020 (rusky)

Nařízení Vlády Ruské federace č. 1170-r ze dne 29.4.2020 (rusky)

Asociace evropského byznysu AEB

Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace

Ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě, e-mail commerce_moscow@mzv.cz

Vasilina Danenberg, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Moskvě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět