Rusko omezilo zahraniční zboží ve státních zakázkách

Ruská vláda si i v době boje s koronavirem našla čas na další ztížení prodejů zahraničního zboží. Poslední dubnový den vydala nařízení, které silně ztěžuje, až znemožňuje dodávky zahraničního průmyslového zboží do zakázek, které vypisuje stát.

Ilustrační foto Shutterstock

Nařízení se jmenuje dlouze: „O zavedení zákazu na připuštění průmyslového zboží, původem ze zahraničí, k realizaci nákupů pro státní a municipální potřeby a také průmyslového zboží, původem ze zahraničí, prací (služeb), dodávaných (poskytovaných) zahraničními subjekty pro nákup za účelem realizace nákupů pro potřeby obrany země a bezpečnosti státu“, je vedeno pod číslem 616 a vstoupilo v platnost dnem jeho publikace. Zákaz se nevztahuje na zboží, pocházejí ze členských zemí Euroasijské ekonomické unie.

Výjimky jsou možné jen v případě, že se dané zboží v Rusku nevyrábí. Proto bude Ministerstvo průmyslu a obchodu RF spravovat Registr průmyslové výroby Ruské federace a pouze na základě potvrzení, že se poptávaný artikl v registru nenachází, bude státní organizace moct objednat a koupit zahraniční výrobek. Ruské Ministerstvo průmyslu a obchodu má do jednoho měsíce povinnost vydat pravidla pro vedení a vydávání potvrzení z tohoto registru. Zatím nejsou známé bližší podmínky fungování takového registru a Velvyslanectví ČR v Moskvě usiluje o jejich získání.

Seznam zahraničních zboží, které nesmí být připuštěno ke státním tendrům, mj. obsahuje:

 • oděvy a obuv
 • telekomunikační přístroje
 • elektrické generátory
 • jeřáby
 • zemědělskou techniku
 • stroje na zpracování masa, zeleniny a těsta
 • stroje na výrobu pečiva
 • obráběcí stroje a nářadí k nim
 • pásové traktory
 • osobní automobily, dopravní prostředky pro více než 10 osob, autojeřáby
 • požární a zdravotnické automobily
 • motorová vozidla pro přepravu ropných produktů
 • tankery na převoz ropy
 • železniční nebo tramvajové vagony
 • části lokomotiv.

Jednou z možných výjimek je situace, kdy nabízený zahraniční výrobek zajistí pokračující funkčnost již používaného výrobku.

V dalším nařízení č. 617 se také upřesňuje, že výjimka je možná také v případě, že jednotková cena výrobku nepřekročí 100 tisíc rublů (cca 35 tisíc Kč) nebo celkový nákup nepřekročí částku 1 milion rublů. Vypisovatel tendru má povinnost nebrat zahraniční nabídku v potaz, pokud obdrží alespoň dvě nabídky, které jsou prokazatelně na zboží původem z Euroasijské ekonomické unie.

Jde o další krok, který má posílit domácí výrobu na úkor zahraniční. Již před několika lety začala vláda tlačit zahraniční výrobce do přenesení výroby na území Ruska, což by jim mělo přinést výhody při získávání daňových výhod nebo zvýhodnění při státních zakázkách. Například úspěch automobilů Škoda je u ruských státních zákazníků přímo svázán s výrobou a montáží několika modelů Škoda v Rusku.

Tomáš Hart, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Moskvě

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet