Rumunsko se potýká s nelegální těžbou dřeva, pomoci má digitalizace

Rumunské ministerstvo životního prostředí chce omezit nelegální těžbu dřeva v zemi a zavedlo proto digitální monitoring pohybu dřevní hmoty. Má sloužit nejen státu, ale i těžařským společnostem.

Ilustrační foto: Shutterstock

Rumunské lesní porosty mají rozlohu takřka 7 milionů hektarů, což tvoří 4,3 % všech lesů v Evropské unii. Více než 70 % těchto porostů se obnovuje přirozenou cestou, 17 % z nich je starších 100 let. Rumunské lesy jsou obecně silně fragmentované jak po vlastnické stránce, tak kvůli přírodním podmínkám. Specifičností rumunského nakládání s lesy je hojnost využívání palivového dříví, která činí 35 % produkce. Rumunsko se také dlouhodobě potýká s vysokým výskytem nelegální těžby dřeva a stát se tyto aktivity snaží omezovat.

Nejnovějším nástrojem má být systém SUMAL 2.0, který ministr životního prostředí Tanczos Barna (UDMR) prezentoval na odborné konferenci. Systém shromažďuje informace o vydávaných povoleních, katastrální informace a lesní plány, inventarizuje a monitoruje uskladnění a pohyb dřevní hmoty v rámci celého Rumunska. SUMAL 2.0 má za účel sloužit široké veřejnosti, státní a regionální správě, majitelům lesů, lesní stráži i samotným těžařským společnostem.

Ministr Tanczos Barna uvedl, že se zavedením digitalizace a právní institucionalizace lesní stráže vzrostl v roce 2021 počet zaznamenaných trestných činů o 46 %, počet uzavřených trestních spisů vzrostl o 47 % a počet napadených lesníků výrazně poklesl. V této souvislosti jistě není bez zajímavosti, že strážci jsou nově vybaveni i střelnými zbraněmi.

Problémy mají i investoři

Dopady nelegální, případně také nadlimitní těžby se dotýkají i evropských firem. V minulosti se dostala do potíží těžební společnosti, která byly spojovány s výkupem nelegálně těženého dříví. Problémy měly v rumunském prostředí i společnosti, která se rozhodly v Rumunsku investovat do lesnictví a těžařství z důvodu výhodnějšího přístupu k materiálu. Pořizované pozemky byly mnohdy nadhodnocovány.

Nadále existuje prostor pro spolupráci českých firem s rumunským dřevozpracovatelským průmyslem. Českým dřevařským firmám nebo společnostem, které mají zájem na složitém rumunském dřevařském trhu spolupracovat třeba v oblasti přepravy, doporučujeme pohybovat se v rámci systému SUMAL 2.0. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Bukurešti.

Rudolf Opatřil, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bukurešti

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět