RUMUNSKÉ VÝDAJE NA OBRANU OPĚT DOSÁHNOU DVOU PROCENT HDP

Obranný rozpočet na rok 2021 byl v Rumunsku schválen ve výši 22,7 miliardy lei, tedy více než 2 % hrubého domácího produktu. Této úrovně země dosahuje již šestým rokem v řadě. Rozpočet je v souladu s novou strategií národní bezpečnosti na období 2020–2024.

Vojenská přehlídka v Bukurešti. Ilustrační foto: Shutterstock

Tvorba rozpočtu vychází z klíčového rámce zvýšení strategické důležitosti Rumunska v rámci NATO, EU a strategického partnerství s USA, a z potřeby posílení obrany spojenců v jihovýchodní Evropě a v zóně Černého moře. Vzhledem k tomu, jaký důraz Rumunsko klade na obranný sektor, se nabízejí příležitosti i pro české firmy.

MODERNIZACE I VÝZKUM

Pro rumunské představitele je důležité, aby z těchto schválených prostředků na obranu šlo minimálně 20 % na zásobování a modernizace a 2 % na výzkum, vývoj a inovace. Při přípravě a schvalování se politici řídili potřebou upevnění obranného průmyslu a výzkumu v rámci podpory účasti obranného průmyslu na projektech tykajících se priorit Rumunska. Rumunští zákonodárci citlivě vnímají i nutnost řízení rizik a hrozeb ve virtuálním prostředí, kladou důraz na zvýšení odolnosti civilních spojů, včetně 5G sítí.

Součástí úvah o zefektivnění obrany je i revize legislativního rámce k řešení sociálních problémů vojenského personálu a pozůstalých po padlých ve vojenských akcích.

Hlavními cíli rumunské zahraniční a bezpečnostní politiky zůstává podle nové strategie národní bezpečnosti posílení postavení v EU a NATO a dále rozvoj strategické spolupráce se Spojenými státy. V regionálním kontextu Rumunsko deklaruje, že jeho cílem v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky je podpora zemí západního Balkánu a Východního partnerství (zejména Moldavské republiky) s ohledem na jejich konečné a nezvratné posílení postavení v evropských a euroatlantických institucích.

Bezpečnostní dokument mimo jiné také zmiňuje hospodářskou krizi způsobenou pandemií covid-19, hybridní a kybernetické aktivity, terorismus a takzvané „neliberální trendy“ v regionu. Jako hrozba pro národní bezpečnost je identifikována agresivní politika Ruska v černomořském regionu a upevnění jeho vojenských schopností, včetně hybridních hrozeb.

Rumunsko se od svého vstupu do NATO soustavně snaží zvýšit počet amerických sil na svém území a změnit status jejich pobytu na trvalý. Rumunsko je od roku 2007 součástí amerického programu Task Force East. Klíčovým multimodálním dopravním uzlem amerických rotujících sil (cca 1 300 amerických vojáků) je od roku 2007 letecká základna Mihail Kogălniceanu poblíž přímořské Constanțy.

Mezi další zařízení používaná Američany patří mimo jiné výcvikový prostor Babadag (včetně železniční infrastruktury), letecká základna v Câmpia Turzii a výcvikový prostor v Cincu a Smărdan. Od roku 2016 jsou na letecké základně Deveselu rozmístěny tři raketové baterie SM-3 jako součást de facto amerického systému protiraketové obrany NATO.

INVESTICE DO ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADEN

V příštích 20 letech se očekává, že modernizace a rozšíření základny Mihail Kogălniceanu bude rumunský rozpočet stát více než 2,5 miliardy eur. Dalších 200 milionů eur má stát investovat během pěti let na letecké základně v Câmpia Turzii, rozvoj tohoto zařízení podpoří 130 miliony dolarů vláda USA.

Jaký význam přikládají v Bukurešti bezpečnostním otázkám a také jaký je zde potenciál IT sektoru, ukazuje rovněž loňské „prolobbování“ sídla nového Evropského centra pro kybernetickou bezpečnost, kde se soustředí na ekosystémy technologické a průmyslové bezpečnosti členských států EU. Je to první evropská agentura dislokovaná v Rumunsku.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Rozsáhlá a komplexní modernizace široce chápaného bezpečnostního sektoru přináší významné příležitosti a potenciální možnosti pro české firmy. Pro zájemce je důležité sledovat dokumenty Generálního ředitelství pro vyzbrojování Programe de înzestrare – Direcția generală pentru armamente (dpa.ro).

Konkrétně to jsou:

  • Prioritní programy s probíhajícími veřejnými zakázkami
  • Prioritní programy v přípravě
  • Programy s probíhajícími smlouvami
  • Implementované programy
  • Výzkumné – rozvojové prioritní projekty

Rumunské ministerstvo národní obrány vyhlásilo 6. března prostřednictvím elektronického systému veřejných akvizic výběrové řízení na „Konstrukční a realizační služby pro infrastrukturu 57. letecké základny Mihail Kogălniceanu” ve výši cca 2 miliardy lei (anunțului publicat pe 6 martie 2021).

Vzhledem k významu rumunského obranného sektoru připravuje Velvyslanectví ČR v Bukurešti na květen 2021 online projekt, který bude primárně zaměřený na oblast letectví.

Rudolf Opatřil, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bukurešti

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět