RUMUNSKÉ REGIONY: INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI I PRO ČESKÉ FIRMY

Program Romanian Investment Zoom, kterého se česká ambasáda v Bukurešti dlouhodobě účastní nabízí se zástupci městských a župních institucí řadu nových příležitostí v sektorech zemědělství, průmyslu a cestovního ruchu. V Rumunsku mají o české investice a obchodní vazby zájem, české výrobky jsou zde známé a oceňované.

Nové investory se snaží nalákat také rumunská župa Galati na východě země. Její stejnojmenná metropole leží na Dunaji. Foto: Shutterstock

Z českého pohledu by neměla být opomíjena župa Arges. Jedná se o strategický region, ve kterém se nachází významná automobilka blízko zásadního rumunského centra automobilového průmyslu. Navíc je snadno dosažitelný z Bukurešti. Region nabízí širokou paletu i v rámci řady dalších důležitých sektorů, například v turismu. Z tohoto pohledu je zajímavou lokalitou město Valea Iasului .  Prioritou samosprávy je rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím investic do ubytovacích kapacit, rekreačních aktivit, pohostinských služeb, aquaparku a podobně. Nicméně podporuje také rozvoj zemědělství, ve kterém používá specifické techniky a zavádí moderní systémy přizpůsobené měnícím se klimatickým podmínkám.

Rozvoji pomohou peníze z EU

Ambasáda v této souvislosti připomíná, že Rumunsko obdrží významnou finanční podporu od EU v rámci Národního plánu oživení a odolnosti právě na ekologicky zaměřené zemědělské programy. Pozemky, které patří radnici Valea Iasului a jsou k dispozici pro investice, jsou členěné pro výstavbu malých hal o rozloze 8000 m2 (resp. 6000 m2), pro moderní zemědělství (10 ha) a na investiční projekt aquaparku (3 ha). Městská samospráva na pozemcích staví inženýrské sítě (vodovod a kanalizace, plyn).

Podobným příkladem je i municipalita Liesti v župě Galati s potenciálem investice do hospodářského parku. Lokalita se specializuje na zemědělské komodity a s tím související možnosti. V prostoru parku funguje již nyní masokombinát, továrna na zpracování mléka a chladírenský sklad zeleniny. Liesti má strategickou polohu blízko hranic s Ukrajinou a Moldavskou republikou. Městský úřad je připraven zapojit se do podpory rozvoje místního podnikatelského prostředí tím, že bude rozvíjet potřebnou veřejnou infrastrukturu.

Nový trajekt přes Dunaj

Další příležitostí pro české zájemce o spolupráci je oblast župy Teleorman  v jižní části země uprostřed rumunské nížiny. Župa je známá svou úrodnou půdou a možnostmi zemědělského podnikání. V posledních letech se na úrovni župy zintenzivnil zájem o využití potenciálu přeshraniční spolupráce s Bulharskem. Významným úspěchem bylo otevření hraničního přechodu s trajektem přes Dunaj v Turnu Magurele. Jednou z velkých výhod župy je tak skutečnost, že zkracuje silniční vzdálenost mezi Balkánským poloostrovem a střední Evropou o přibližně 300 km. Zdejším klíčovým poptávaným průmyslovým oborem jsou investice do zpracování, rafinace a průmyslové výroby olejů z místních zemědělských plodin.

V případě zájmu o bližší informace k jednotlivým obchodním příležitostem kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Bukurešti.

Rudolf Opatřil, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bukurešti

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět