RUMUNSKÉ MĚSTO TOPOLOVENI NABÍZÍ PŘÍLEŽITOSTI I ČESKÝM INVESTORŮM

Českým investorům se rýsují zajímavé příležitosti ve městě Topoloveni v rumunské župě Argeș. Značný potenciál představuje energetika nebo volnočasové odvětví, ale nabízí se zde i možnost investovat ve významném rozrůstajícím se industriálním parku, kde již působí řada mezinárodních firem.

Foto: Rudolf Opatřil

Župa Arges se nachází v jižní části Rumunska, strategicky blízko hlavního města Bukurešť. Výrobní kapacity zde má významná automobilka a nedaleké velkoměsto Pitești je centrem rumunského automobilového průmyslu. Město Topoloveni je v tomto ohledu velmi významným regionálním centrem s vynikající dostupností. Není náhodou, že v regionu operují významné německé, francouzské, respektive nadnárodní ekonomické subjekty.

TECHNOLOGICKÝ I ENERGETICKÝ PARK

Představitelé města Topoloveni nedávno představili potenciál i logistickou připravenost parku o rozloze 46 hektarů pro fotovoltaickou energetiku. V nabídce města je rovněž technologický park o rozloze 57 hektarů pro multifunkční vyžití. Již nyní zde působí například společnost Goldplast, která se zaměřuje na zpracování plastů, nebo firma Bamesa, jež se zabývá zpracováním oceli.

Z pohledu zástupců města se jeví jako velmi perspektivní možnost využití evropských fondů při environmentálních projektech, jako jsou například instalace „zelené“ energetiky, nebo při stavbě hydroelektráren.

Představitelé města jsou otevřeni diskusi a jsou schopni pružně reagovat v případě zájmu. Zástupcům regionu byly předány podklady českých firem, které jsou připravené zajišťovat logistiku v rámci skladového hospodářství.

V případě zájmu o bližší informace k jednotlivým obchodním příležitostem kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Bukurešti.

Rudolf Opatřil, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bukurešti

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět