Rozvoj elektromobility v Indii: šance i pro české firmy

Obrovský trh, rostoucí poptávka, důraz na lokalizaci výroby a dostupnost elektrické energie jsou hlavními předpoklady pro rozvoj elektromobility v Indii – a ani pokles hospodářského výkonu v důsledku koronavirové pandemie tento trend nezastaví. Naopak, zelené technologie budou hrát v životě indických motoristů čím dál významnější roli.

Ilustrační foto Shutterstock

Dnes již pozice Indie jako světového lídra v implementaci obnovitelných zdrojů energie nikoho nepřekvapí. Intenzitou slunečního záření i délkou slunečního svitu disponuje jako málokterá jiná země na světě. Indii hraje do karet rovněž disponibilita mnoha pozemků vhodných pro umístění solárních panelů, tisíce kilometrů dlouhé a větrné pobřeží, hory se spádem řek, jak nikde na světě a vysoce položené horské oblasti, kde je síla slunečního záření umocněna obrovskou nadmořskou výškou.

Dalším předpokladem pro rozvoj elektromobility je intenzivní probíhající urbanizace, která vyvolává poptávku po mobilitě nejen v dynamicky se rozvíjejících megalopolích, ale i ve stovce dalších měst nad 500 tisíc obyvatel, kde se automobilismus rozvíjí velmi rychlým tempem. Se 17 automobily na tisíc obyvatel existuje velký prostor pro růst. I proto se očekává, že v roce 2030 bude Indie jedním ze čtyř největších trhů s elektromobily. 

Dalším determinantem růstu sektoru elektroaut je vysoká míra závislosti Indie na dovozech ropy, která se navíc ještě stále zvyšuje. Na druhou stranu elektrické energie má země dostatek, Indie elektřinu dodává Nepálu, Bangladéši, ale i Barmě.  Země se tak snaží i plnit závazky z Pařížské dohody, kde si vytyčila snížit uhlíkové emise o 33 – 35%.

Nárůst elektromobility je patrný i na číslech prodejů. Zatímco ve fiskálním roce 2018-19 se v Indii prodalo 1 200 elektromobilů a 54 800 elektromotorek, v roce následujícím již 3 600 aut s elektrickým pohonem a 126 000 elektromotorek. Rychlý růst v tomto odvětví do jisté míry i odráží snahu indické vlády o stimulaci elektromobility, která povede ke snížení znečištění ovzduší způsobené vozidly. Indie tím zároveň naplňuje svou vizi, že do roku 2030 bude na silnicích alespoň 30% vozidel s čistě elektrickým pohonem. Již nyní některá města, jako je třeba Dillí, nepovolují provoz automobilů s dieselovými motory, které jsou starší než deset let a s benzínovými motory staršími 15 let. Zatímco se doposud vyráběla auta s emisní normou Bharat IV (obdoba Euro IV), od dubna 2020 plánuje indická vláda povolit výrobu vozidel jen s přísnými normami Bharat VI, čímž o jednu generaci úplně přeskočila normu Bharat V. V zemi, kde má takovéto rozhodnutí dopad na miliony pracujících a voličů, je to jasné poselství, že Indie bere zavedení elektromobility zcela vážně.

Rikša s elektrickým pohonem je v ulicích indických měst stále častěji k vidění. Foto Shutterstock

Rikši jdou s dobou

Zatímco je stále možné častěji vidět v ulicích indických měst volně se pohybující krávy než elektromobily, existuje segment, kde jsou již nyní elektromotory stejně časté, jako ty spalovací. Jsou to rikši. Dvoustopé, tříkolové, lehké dopravní prostředky, nejčastěji fungující jako levné taxi, zná každý, kdo alespoň jednou Indii navštívil. Cena takovýchto dopravních prostředků je ve srovnání s tradičními pohony už v současnosti levnější, jelikož Indie elektrifikaci rikš podporuje, například úplným odpuštěním poplatků za povolení pro provoz, úplnou výjimkou z daně z provozu na komunikacích či nulového poplatku za první registraci rikši. Podobné státní pobídky existují i pro dvoustopá elektromotorová vozidla sloužící k přepravě pasažérů – např. vozidla taxi, auta z půjčoven, limuzíny s šoféry a podobně. Ty navíc v závislosti na zpracovaných strategiích elektromobility v jednotlivých svazových státech mohou dosáhnout i na dotace na pořízení.

Takto silně „našlápnutý“ sektor přináší řadu příležitostí, které mohou využít i české společnosti. Není pravda, že elektromobilita je výsadním trhem pouze pro velké hráče. I malé a střední podniky, či dokonce start-upy totiž mohou využít potenciál tohoto obrovského trhu, rostoucí poptávky a přítomnosti výrobních podniků více jak 40 automobilek přímo zde v Indii. Potenciál se tak skýtá zejména v dobíjecích stanicích a v přepravních službách. To přináší příležitost pro celou řadu navazujících odvětví včetně digitálních technologií – od vyhledávačů dobíjecích stanic, přes rezervační aplikace, online platby, cloudové služby až po celé systémy sdílených jízd. Předpokládá se, že zejména v segmentu elektrických motocyklů si najdou příležitosti finanční ústavy a poskytovatelé půjček, zejména ty s dynamickými a tržně orientovanými produkty. Celý sektor energetických úložišť, výroby a recyklace baterií, kontrolních bateriových systémů, chytrých sítí a dalších oborů bude těžit z rozvoje sektoru elektromobility.

Příležitost pro baterie i fotovoltaiku

Indický trh rovněž představuje příležitost pro firmy z oblasti fotovoltaiky, výrobce dobíjecích stanic, chytrých technologií pro parkování, výrobce baterií a bateriových systémů, společnosti z oblasti obnovitelných zdrojů energie a všechny ostatní zástupce z dopravní infrastruktury. Trh láká rovněž světové výrobce hybridních prostředků, vozidel poháněných dalšími alternativními zdroji, firmy zaměřené na hledání zdrojů z OZE, firmy specializované na transformaci elektrické energie, elektromotory atd. V neposlední řadě elektromobilita láká i světové investory. Zatímco ve fiskálním roce 2018 bylo do trhu s elektrickými vozidly investováno 147 mil. USD, v loňském roce to bylo již celkem 376 mil. USD.

Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Dillí

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet