ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PATŘÍ MEZI PRIORITY ALŽÍRSKÉ VLÁDY

V Alžírsku se plánuje další rozvoj silniční, železniční i letecké infrastruktury, která je i s ohledem na rozlehlost území a potřebu modernizace stále nedostatečná. Ve velkých městech je stále více kladen důraz na koncept chytrých měst se zaměřením na dopravní telematiku. Ministerstvo dopravy zpracovalo akční plán a nouzová opatření, která mají vést k oživení pozemní, námořní a letecké dopravy.

Foto: Shutterstock

Příležitosti pro české firmy se nacházejí v oblasti dopravních prostředků a souvisejících technologií a chytrých řešení pro městskou i meziměstskou dopravu.

DO ZEMĚ MÍŘÍ SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI

V oblasti letecké i námořní dopravy dalo podle dostupných informací ministerstvo dopravy předběžný souhlas se vstupem několika soukromých společností na alžírský trh. V současné době je tuzemská osobní letecká doprava v rukou státní společnosti Air Algérie a v menší míře Tassili Airlines, spadající pod státní energetickou společnost Sonatrach. Dlouhodobým cílem vlády je propojit všechny regiony země a dát nový impuls obchodní, ekonomické dynamice a mobilitě v národním měřítku.

V oblasti námořní dopravy cestujících je přeprava zajišťována státní společností Algérie Ferries a v omezené míře Corsica Linea. Koncem roku 2021 byl ministerstvem dopravy navržen akční plán pro reorganizaci společností veřejné námořní dopravy pro cestující a zboží, jakož i opatření zaměřená na zajištění dovozu strategických produktů a posílení společnosti pro přepravu cestujících. Zatím však k liberalizaci v těchto sektorech nedošlo. V oblasti logistiky ministerstvo dopravy podporuje propojení, interoperabilitu a komplementaritu mezi různými druhy dopravy, zejména námořní, železniční a silniční přepravou zboží.

Železniční síť by se měla do roku 2030 rozšířit ze současných 4 200 km na 12 500 km především výstavbou nových tratí v jižních částech země, ale i renovací a realizací dodatečných tratí na severu Alžírska. Součástí jsou i projekty připojení přístavů, obchodních a průmyslových zón a oblastí těžby nerostných surovin na národní železniční síť.

ŠANCE PRO ČESKÁ ŘEŠENÍ

Alžírsko disponuje rozlehlou sítí letišť, silnic a železnic, které se nadále rozvíjí a je třeba zajistit i údržbu a instalaci různých technologických zařízení. Alžír i regionální města trpí přetíženou silniční dopravou a města investují do systému veřejné dopravy, která je poddimenzovaná. Všechny tyto dopravní sektory skýtají potenciál pro export a inovativní řešení českých firem. Dalším perspektivním tématem je integrace dopravy a chytrých technologií. Administrativa Alžíru i dalších měst se aktivně zajímá o koncept chytrých měst zejména s důrazem na dopravní telematiku, ale například i energetickou úspornost. Ve všech těchto oblastech se mohou uplatnit české firmy zaměřené na dopravní prostředky, technologie a chytrá řešení pro městskou a meziměstskou dopravu.

Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Alžíru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět