RHODE ISLAND JE SILNÝ V BIOMEDICÍNĚ NEBO STAVBĚ LODÍ. NEJMENŠÍ STÁT USA NABÍZÍ ŠANCE I ČECHŮM

Stát New York představuje co do exportních příležitostí vysoce konkurenční a náročné prostředí. Nabízí se proto možnost obrátit pozornost na státy sousedící nebo nacházející se v blízkosti New Yorku, jako je například nejmenší, ale dynamicky se rozvíjející stát Rhode Island.

Providence, hlavní město Rhode Island. Foto: Shutterstock

Studie, kterou provedly společnosti Battelle Technology Partnership Practice, Brookings, Monitor Deloitte a TEConomy Partners, identifikovala hlavní průmyslová odvětví, jež se vyznačují v posledních letech v tomto americkém státě největším růstem. Jedná se zejména o sektory life sciences, IT software, kybernetickou bezpečnost, námořní průmysl (stavba obranných lodí, ponorek a další námořní technika), projekty větrných elektráren na moři (tzv. offshore), potravinářství a zakázkovou výrobu.

BIOMEDICÍNSKÉ INOVACE

Rhode Island se pyšní vysokým počtem zaměstnanců ve zdravotnictví a v oblasti life sciences, který o 31 % převyšuje celoamerický průměr. Nejmenší stát je silný v biomedicínských inovacích a rozvíjí vědecké poznatky o biologických procesech a systémech způsobem, který mění diagnostiku a léčbu zdravotních problémů. Obzvláště atraktivní tržní příležitosti se nabízejí v oblasti léčebných postupů souvisejících s neurovědami, dále v oblasti zdravotnických prostředků pro ortopedické, biologické a neurologické aplikace a v oblasti zdravotnické informatiky a digitálních inovací.

Biomedicínské inovace se spojují s technologickým vývojem v dalších vědních oborech – včetně elektroniky, informačních technologií a nanotechnologií. V oblasti life sciences a zdravotnictví se tu nabízí možnost vědecké spolupráce pro české firmy či vysoké školy s významnými univerzitami a institucemi (například Brown University, University of Rhode Island, Lifespan, Care New England nebo Providence VA Medical Center).

MODRÁ I ZELENÁ EKONOMIKA

Tento nejmenší stát USA ale také dlouhodobě zaujímá přední místo v tzv. „blue economy“, tedy v odvětvích spojených s námořním průmyslem (stavba a servis lodí, a to včetně vojenských, ponorek, vývoj materiálů a lodních systémů). Koncentrace námořního a strojírenského průmyslu je v Rhode Island o 86 % vyšší, než je celoamerický průměr, což je skutečnost, kterou by měly vést české strojírenské firmy v patrnosti. 

Další nezanedbatelnou oblastí jsou pak projekty v rámci zelené energetiky, jako jsou větrné elektrárny na volném moři. Nejznámější je Block Island Wind Farm – první americká větrná farma na moři s výkonem 30 MW, která se nachází právě v blízkosti ostrova Block Island. Projekty větrných elektráren na volném moři dodávají čistou a spolehlivou energii, ale přináší i příležitosti pro tvorbu pracovních míst a  hospodářský růst v regionu. Projekty na vybudování větrných elektráren nejsou plánovány a realizovány jen v Rhode Island, ale i v jižní části státu New Jersey, na východní části Long Islandu (stát New York) a severovýchodně od Marylandu.

Dalšími rychle se rozvíjejícími oblastmi jsou bezdrátová komunikace a kybernetické systémy, jejichž boom je tažen silnou a neustále se vyvíjející poptávkou. Prostředí Rhode Islandu je založené na propojení technologických inovací, které se uplatňují napříč odvětvími. Silná síť inovátorů v oblasti kybernetické bezpečnosti na Rhode Islandu představuje významnou příležitost i pro české firmy, které se specializují na tyto technologie.

V posledních letech směřuje do Rhode Island stále více evropských firem. Z výše uvedeného vyplývá, že tento stát nabízí řadu příležitostí pro rozvoj podnikání pro české subjekty z různých oborů. Generální konzulát v New Yorku je připraven českým firmám zprostředkovat v případě zájmu kontakty na relevantní partnery.

Lucie Hindlsová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v New Yorku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět