ŘECKÝ FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL NABÍZÍ ŠANCE I PRO ČESKO

Řecké farmaceutické podniky plánují v příštích letech investice do výrobních provozů a center aplikovaného výzkumu ve výši téměř 1,5 mld. eur. Farmaceutický průmysl je zařazen mezi státem financované programy na podporu inovací a nabízí široké pole možností pro investice ze zahraničí, ale i spolupráci na vývoji a výrobě léčiv.

Ilustrační foto: Shutterstock

Řecký farmaceutický průmysl je po rafinaci ropy, výrobě potravin, zpracování kovů a chemickém průmyslu pátým nejvýznamnějším oborem domácího zpracovatelského průmyslu s vysokou přidanou hodnotou a značným růstovým potenciálem. Na hrubém domácím produktu se farmaceutický průmysl podílí zhruba 3,7 procenty a ekonomické analýzy odhadují, že každé euro investované do tohoto průmyslového odvětví zvyšuje přímo či nepřímo HDP o 3,9 eur. Vysoký je rovněž jeho podíl na zaměstnanosti špičkově kvalifikovaných pracovních sil. Domácí výrobky pokrývají zhruba 25 % národní poptávky s perspektivou pokrýt až 75 % a vysoký je objem vývozu zejména výživových doplňků a generických léčivých přípravků.

Významnou roli má řecký farmaceutický průmysl i v bilaterálním obchodu. Léčiva a farmaceutické výrobky jsou největším vývozním artiklem Řecka do Česka s objemem 2,04 mld. Kč v roce 2020 a meziročním nárůstem o 50 %. Na druhé straně Česko vyváží do Řecka tradičně chemické prostředky a v posledních letech také léčiva a farmaceutické výrobky. Další rozšíření řeckého farmaprůmyslu by pro české výrobce mohlo být příležitostí pro dodávky surovin, obalů a případně i výrobních technologií. České farmaceutické podniky a výzkumné ústavy by se mohly pokusit o spolupráci s řeckými partnery na vývoji a výrobě moderních léčiv. 

Nové investice i rozšiřování výroby 

Řecký farmaceutický průmysl každopádně obstál v desetiletém období hospodářské krizi a nyní se prudce rozvíjí v období krize pandemické. Členové Řeckého svazu farmaceutických podniků SFEE plánují do roku 2025 investice do výrobních provozů a center aplikovaného výzkumu ve výši téměř 1,5 mld. eur a farmaceutický průmysl je zařazen mezi státem financované programy na podporu inovací.

Investici do rozvoje výrobních kapacit avizovaly například společnosti Adelco (modernizace závodu), Bennett (rozšíření kapacit o nový automatizovaný závod a oddělení výzkumu a vývoje), Vianex (rozšíření závodu a rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj), Demo (čtyři nové výrobní závody zaměřené především na výrobu surovin pro léčiva), Elpen (rozšíření kapacit na výrobu onkologických léků), PharmaZac (nový závod na výrobu léčiv pro radioterapii) a řada dalších. Rozšíření výrobních kapacit v Řecku připravuje také německá společnost Boehringer.

Konopí má potenciál

Značný potenciál zejména pro zahraniční investice má také farmaceutické využití konopí. Pěstování primární suroviny Cannabis Sativa L, pro které jsou v Řecku mimořádně příznivé klimatické podmínky, bylo povoleno v roce 2018. Nyní se finalizuje legislativní rámec pro zpracování této suroviny, který umožní vybudovat na území Řecka závody na výrobu farmaceutických produktů z konopí určených výhradně na vývoz, tedy bez povolení prodeje na řeckém trhu.

Martina Kapounová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Aténách

Jitka Chromcová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Aténách

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět