ŘECKO ZVYŠUJE VÝDAJE DO VĚDY A VÝZKUMU, S ČESKEM SPOLUPRACUJE V RÁMCI PROGRAMŮ EU

Řecká vláda usiluje o změnu produktivního modelu země a investuje do rozvoje vědy, výzkumu a inovací. Česko-řecká vědeckotechnická spolupráce se rozvíjí na úrovni vysokých škol a vědeckých institucí zejména v rámci evropských programů, potenciál pro spolupráci obou zemí v aplikovaném výzkumu je však nevyužitý. Příčinou může být nedostatek informací o řecké vědecko-technické infrastruktuře, ale i problém navázat kontakty.

Athénská akademie. Foto: Shutterstock

VĚDA A VÝZKUM V ŘECKU

Řecké výdaje na vědu a výzkum rostou. Zatímco v roce 2012 směřovalo do této oblasti 0,71 % HDP, v roce 2022 to bylo již 1,49 % HDP, tedy 1,581 miliardy eur, a deklarovaným národním cílem je v roce 2030 zvýšit tyto výdaje na 1,81 % HDP (více informací: Národní dokumentační centrum Řecka).

Nejvyšším státním orgánem pro přípravu legislativních opatření, podporu a koordinaci v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací (RTDI) je Generální sekretariát pro výzkum a inovace (GSRI) Ministerstva pro rozvoj. Jeho posláním je koordinace činnosti výzkumných, technologických a výrobních subjektů, monitoring vývoje v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v Evropě i ve světě a reprezentace Řecka v evropských a mezinárodních organizacích s cílem zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu uplatněných v hospodářství země.

Rozvojový plán Řecka na programové období 2021-2027 vychází ze Strategie inteligentní specializace a stanoví osm prioritních oblastí, jejichž rozvoj by se měl opírat o výsledky vědy a výzkumu. Jedná se o (1) zemědělsko-potravinářský řetězec, (2) digitální technologie, (3) životní prostředí a cirkulární ekonomiku, (4) udržitelnou energetiku, (5) biotechnologie, zdravotnictví a farmacii, (6) materiály, stavebnictví, průmysl, (7) dopravu a dodavatelský řetězec, (8) cestovní ruch, kulturu a kreativní průmysl.

VÝZKUMNÉ ÚSTAVY A TECHNOLOGICKÉ INSTITUTY

V Řecku působí řada špičkových center vědeckého výzkumu a technologických institutů. Dohled nad nejvýznamnějšími má Generální sekretariát pro výzkum a inovace (GSRI).

Národní nadace pro výzkum zastřešuje instituty historického výzkumu, chemické biologie a teoretické a fyzikální chemie.

Národní centrum vědeckého výzkumu Demokritos bylo původně zaměřeno výhradně na jaderný výzkum. Dnes sdružuje špičkové výzkumné ústavy informatiky a telekomunikací, biověd a aplikací, jaderné a částicové fyziky, nanovědy a nanotechnologií, jaderných a radiologických věd a technologií, energetiky a bezpečnosti. Jeho součástí je rovněž inovační kampus Lefkippos Tec Park sdružující startupy aplikovaného výzkumu.

Nadace pro výzkum a technologie – Hellas sdružuje deset výzkumných ústavů: elektronických struktur a laseru, molekulární biologie a biotechnologie, informatiky, aplikované a výpočetní matematiky, středozemních studií, chemického inženýrství, astrofyziky, geoenergie, biomedicíny a genomiky člověka.

Nelze opomenout ani Národní observatořŘecký institut PasteurVýzkumné centrum biomedicínských věd Alexander Fleming či Řecké centrum pro mořský výzkum. Informace o těchto a dalších vědeckovýzkumných a technologických institucích spolu s kontakty jsou k dispozici na portálu GSRI.

GSRI se orientuje také na podporu začínajících inovátorských podniků zaměřených na aplikovaný výzkum prostřednictvím inciativy Elevate Greece. Na portálu Elevate Greece mohou startupy požádat GSRI o oficiální certifikaci. Národní registr certifikovaných startupů Elevate Greece poskytuje obraz oblastí, v nichž se rozvíjí řecké inovace, a současně může být inspirací při hledání partnerů. 

Velvyslanectví České republiky v Athénách je připraveno pomoci zájemcům o spolupráci s některou z řeckých vědeckovýzkumných a technologických institucí v navázání spolupráce. 

Martina Kapounová, ekonomická diplomatka

Jitka Chromcová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Athénách  

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět