Řecko spouští modernizaci své civilní ochrany

Řecko má plán, jak v průběhu pěti let modernizovat svou civilní ochranu. Koncem ledna podepsalo dohodu o spolupráci s vedením Evropské investiční banky (EIB), která poskytne úvěry a technické zkušenosti zkušenostmi z oblasti prevence a řešení přírodních katastrof. Modernizační program může být příležitostí i pro české výrobce.

Řecko je sužováno častými lesními požáry, na jejichž likvidaci se podílejí nejen hasiči, ale i civilní ochrana. Foto Shutterstock

Nový úvěrový program EIB v celkové výši 595 mil. eur je orientován na podporu modernizace a celkové transformace řecké civilní ochrany. Z dlouhodobých úvěrů EIB (případně dalších investic) bude v průběhu příštích pěti let financováno vybavení jako polní nemocnice, požární a transportní letouny pro evakuaci osob, helikoptéry, bezpilotní technologie a další záchranné, zdravotnické a komunikační prostředky pro řešení krizových situací, které umožní rychleji reagovat na nebezpečí a zlepší prevenci a připravenost na národní i krajské úrovni. Cílem je zvýšit efektivnost krizového managementu na celém území Řecka a minimalizovat ztráty na životech způsobené přírodními katastrofami jako jsou povodně, lesní požáry a zemětřesení, pandemií a dalších hygienických nebezpečí.

Viceguvernér EIB pro Řecko Christian Kettel Thomsen při slavnostním podpisu dohody uvedl, že na přípravě programu spolupracovali techničtí a finanční experti Řecka a EIB, kteří v uplynulých měsících zpracovali plány transformace civilní ochrany pro celé území země a každý ze 13 krajů (regionů) samostatně. EIB se zavázala pomoci řecké vládě nejen finančně, ale také poskytnout poradenské služby při výběru špičkových technologií a postupů zapadajících do celkové evropské koncepce řešení mimořádných situací v rámci evropského mechanismu civilní ochrany RescEU.

Zakázky budou tendrovány  

Zakázky budou tendrovány. Konkrétní harmonogram nebyl zveřejněn. Informace o vyhlášených tendrech jsou k dispozici (v řeckém jazyce) na stránkách řecké policie a hasičského záchranného sboru, kde jsou zakázky rozděleny podle objemu jako menší, velké a další dodávky. Velvyslanectví bude průběžně informovat o zakázkách, které budou medializovány.

Vstup na řecký trh však není snadný, předpokladem úspěchu je kvalitní zástupce firmy nebo místní partner znalý legislativy a schopný rozvíjet kontakty s řeckou administrativou. Případní zájemci se mohou obrátit na Velvyslanectví ČR v Athénách, které je připraveno poskytnout součinnost při zjišťování informací o tendrech.

Martina Kapounová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Aténách

Jitka Chromcová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Aténách

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět