Rakousko uvolnilo miliardy eur na pomoc ekonomice

Rakouská vláda spustila celou řadu opatření na pomoc firmám, OSVČ a zaměstnancům, kteří bojují s ekonomickými následky koronavirové krize. Celkem uvolnila 38 miliard eur, a to ve formě dotací, úvěrů i záruk.

Ilustrační foto: Shutterstock

Cílem opatření je poskytnout firmám potřebnou likviditu a zabránit propouštění zaměstnanců a šíření krize do dalších hospodářských odvětví. Vláda zdůrazňuje snahu poskytovat pomoc rychle a bez přebytečné byrokracie, což se dle ohlasů podnikatelů ne vždy daří. Zároveň již byla oznámena první opatření pro restart ekonomiky a představen balíček daňových úlev pro gastronomii.

Pomocný fond pro nejvíce zasažené podniky (Corona-Hilfsfonds), 15 mld. eur

Vláda firmám umožňuje úvěry se státní zárukou až do 100 % dlužné sumy (stoprocentní záruka je umožněna díky výjimce Evropské komise a je limitována výší úvěru do 500 tisíc eur). Druhou částí pomoci je nevratný příspěvek na pokrytí části fixních nákladů, do nichž lze zahrnout i zboží podléhající výrazné ztrátě hodnoty. Příspěvek se odvíjí od míry propadu obratu podniku pod dobu max. 3 měsíců mezi 15. 3. – 15. 9. 2020 a bude se pohybovat od 25 % do 75 % vzniklých fixních nákladů. Jeho maximální výše je 90 mil. eur. Výše poskytnutého úvěru je limitována sumou kvartálního obratu firmy, maximálně však 120 mil. eur. Úvěr firmy vyřizují u své banky. O příspěvek mohou žádat podniky, které meziročně utrpěly minimálně 40% pokles obratu. Udělení podpory je neslučitelné s hromadným propouštěním zaměstnanců a vyplácením dividend. V případě potřeby firmy mají využít systému kurzarbeit.

Kurzarbeit, 12 mld. eur

U kurzarbeitu dochází ke zkrácení pracovní doby zaměstnance, chybějící část mzdy pak ve významné míře kompenzuje stát prostřednictvím paušálů za chybějící hodiny, které zahrnují i náklady na odvody. Firmy nesou pouze náklady za práci, kterou zaměstnanci skutečně vykonají. Lhůta pro schválení žádosti byla zkrácena ze 6 týdnů na 48 hodin. Dříve bylo nutné zachovat u zaměstnanců alespoň část pracovní doby (minimálně 10 % a maximálně 90 %), což v současném modelu po několik týdnů není nutné. Podmínkou je, aby v rámci tří měsíců kurzarbeitu zaměstnanci průměrně pracovali alespoň 10 % pracovní doby. Zaměstnanci obdrží 80 % – 90 % původní čisté mzdy. Původně vyčleněných 400 mil. eur na kurzarbeit bylo pro velký zájem firem navýšeno na 12 mld. eur. O kurzarbeit již zaměstnavatelé požádali pro více než 1,3 mil. zaměstnanců.

Krize dopadla také na rakouské kavárníky. Výjimkou není ani tento podnik v Gmundenu na břehu jezera Traunsee. Foto: Shutterstock

Krizový fond pro OSVČ, drobné podniky, svobodná povolání a umělce (Härtefallfonds), 2 mld. eur

Krizový fond byl zřízen na podporu OSVČ a drobných podniků do 10 zaměstnanců (nebo také zemědělců, neziskových organizací), u kterých došlo v důsledku opatření proti šíření koronaviru k výpadku velké části příjmů. Žadatelé mají nárok až na 2 000 eur měsíčně po dobu tří měsíců v závislosti na výši ušlého příjmu. Jedná se o finanční pomoc, která nebude muset být splacena. V rámci první fáze, během níž byly poskytovány prostředky v maximální výši 1000 eur na základě požadavku žadatele, bylo vyplaceno 121 mil. eur. U následujících plateb (druhá fáze) se již posuzuje doložená výše ušlého zisku a vyplácení financí plyne výrazně pomaleji. V první fázi kvůli podmínkám mnoho OSVČ na pomoc nedosáhlo, následně proto byly upraveny tak, aby na podporu měli nárok všichni, kteří měli hlavní příjem ze samostatné výdělečné činnosti.

Balíček pro start-upy, 150 mil. eur

Start-upy díky vysokému riziku často nedosáhnou na bankovní úvěry. Balíček ve výši 150 mil. eur je složen ze dvou částí: polostátního fondu pomoci pro start-upy (100 mil. eur) a fondu rizikového kapitálu (50 mil. eur). Prvně jmenovaný koronavirový fond pomoci je z poloviny tvořen prostředky poskytovanými státní rozvojovou bankou (AWS), zbylých 50 mil. eur dodají privátní investoři. Státní příspěvek zdvojnásobuje finance získané ze soukromého kapitálu v rozmezí 10 000 – 800 tisíc eur. Prostředky poskytnuté státem bude start-up v případě úspěchu splácet. U fondu rizikového kapitálu se sumy, které mohou start-upy získat, budou pohybovat v rozmezí 200 tisíc až 1 mil. eur. Fond bude spravován prostřednictvím několika manažerů, za přidělené prostředky ručí z poloviny stát. Podpora se vztahuje na inovativní podniky, které byly založeny maximálně před pěti lety.

Hana Stehlíková, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR ve Vídni

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět