RAKOUSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: V KURZU JSOU BIOPOTRAVINY I HIGH-TECH

Potraviny z ekologického zemědělství se v Rakousku těší stále větší oblibě. Roste i počet zemědělců, kteří přechází na provoz šetrný k životnímu prostředí. Rakousko ale pro české firmy představuje zajímavý trh i s ohledem na využití inovativních zemědělských strojů a digitálních technologií.

Ilustrační foto Shutterstock

Během koronavirové krize se poptávka po biopotravinách v Rakousku výrazně zvýšila. Téměř polovina Rakušanů podle vlastního hodnocení změnila během pandemie své chování při nákupu potravin. V červnu 2020 překročil v Rakousku podíl nakoupených potravin v kvalitě bio poprvé hranici 10 %. Také v roce 2021 zaznamenaly bioprodukty opětovný nárůst poptávky. Celkově se podíl biopotravin v rakouských maloobchodech za poslední dvě desetiletí více než ztrojnásobil – a to z 2,7 na 11,3 %. Průměrně utratí Rakušané za biopotraviny kolem 254 eur ročně, v roce 2021 byly v rakouských maloobchodech nakoupeny biopotraviny (kromě pečiva) v hodnotě téměř 800 mil. eur.

Vede mléko a mléčné výrobky

Největší podíl bioproduktů je dlouhodobě u mléka (30 %), jogurtů (26 %), brambor (24 %) a vajec (24 %). Stoupající obliba biovýrobků mění také veřejný sektor. Například ve Vídni se již dnes polovina obědů ve školkách a školách vaří z biopotravin. Zvýšená poptávka po biopotravinách tak představuje šanci i pro české firmy. Sortiment českých výrobců biopotravin je poměrně široký a zahrnuje výrobky, které Rakušané preferují – mléko, mléčné výrobky, pečivo, vejce a různé druhy masa.

Rakouský zájem o biopotraviny se odráží i v zemědělství a pro mnoho farem představuje ekologická produkce atraktivní alternativu. V posledních letech roste počet ekologicky obhospodařovaných ploch a také počet ekologických farem. V roce 2020 bylo v Rakousku registrováno kolem 24 500 ekologických farem, což odpovídá 22,7 % z celkového podílu. Více než čtvrtina zemědělské plochy je vedená ekologicky. Každý čtvrtý hektar je obhospodařován ekologicky, každá pátá farma je ekologická. Naprostá většina rakouských farem (ať už konvenčních či nekonvenčních) je stále vedena jako rodinný podnik.

Inovace od českého startupu

Klimatické změny, globální cenová politika a aktuálně i dopady konfliktu na Ukrajině vytváří i na rakouské zemědělce stále větší tlak. Inovativní postupy jako jsou digitální nástroje ke zvýšení výnosů bez použití pesticidů tak budou nabývat na významu. Technická podpora je nutná i při nových ekologických metodách, zde se nabízí další příležitosti pro české firmy. Český technologický startup Ullmanna, který se letos v únoru zúčastnil „Czech Startup Day“ pořádaném na Velvyslanectví ve Vídni v rámci projektu PROPED, prezentoval před rakouskými investory robotický stroj využívající umělou inteligenci na nechemické odstraňování plevele.

Vhodnou příležitostí, jak se blíže seznámit s rakouským „biosvětem“, nabízí každoroční veletrh „BIO ÖSTERREICH“ v dolnorakouském Wieselburgu. Prezentovaný sortiment zahrnuje nejen biopotraviny, oblečení z přírodních materiálů či kosmetiku, ale i stroje, zařízení a služby, které se využívají především na ekologických farmách. Letošní ročník proběhne ve dnech 12. – 13. listopadu 2022.

Pavlína Šrámková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR ve Vídni

Ina Bayerová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR ve Vídni

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět