Rakouské spolkové země představily své investiční balíčky

Převážná část státní pomoci na podporu rakouské ekonomice proudí z vládních programů, své vlastní konjunkturní balíčky však představilo i několik spolkových zemí. Jedná se především o nové a zrychlené investice do infrastruktury, stavby a podporu inovací v regionu.

Investice mají proudit mimo jiné do zlepšení MHD ve Vídni. Foto: Shutterstock

Horní Rakousko

Hornorakouský investiční balíček, který má pomoci v současné krizi nastartovat ekonomiku, získal finální podobu na konci října. Na investice je vyhrazeno 1,2 mld. eur. Do oblasti zdravotnictví půjde 401 mil. eur určených na přestavbu nemocnice Ordensklinikum v Linci s celkovými náklady 200 mil. eur. V nově postavené části by pak mělo vzniknout místo pro 16 operačních sálů. Fakultní nemocnice Kepler Universitätsklinikum získá díky investičnímu plánu 180 mil. eur na výstavbu dětského lůžkového oddělení.

Kromě významných investic v oblasti zdravotnictví jsou plánovány projekty i v odvětví infrastruktury. Do této oblasti bude investováno 449 mil. eur. Těžiště investic spočívá v posílení veřejné dopravy a řešení šetrných vůči životnímu prostředí. Na zprovoznění nových traťových linek 6 a 7 pro příměstský vlak (S-Bahn) v Linci je s 230 mil. eur určena více než polovina prostředků. Bude se jednat o největší železniční infrastrukturní projekt v této spolkové zemi od druhé světové války. Finance na silniční dopravu budou v roce 2021 plynout především na opravy stávajících komunikací. Velkými plánovanými projekty následujících let jsou tunelový obchvat Weyeru, rozšíření obchvatu Haidu a most přes Dunaj v Mauthausenu.

 Z balíčku bude podpořena částkou 85 mil. eur i výstavba obytných prostor pro hendikepované, 50 milionů bude v příštích třech letech investováno do renovací obytných domů s důrazem na energetické úspory a udržitelnost. Dále jsou součástí balíčku investice na podporu zaměstnanosti, dalšího vzdělávání se zaměřením na výzkum a digitalizaci, školství, oblast kultury nebo výstavbu sportovišť. Na rozšiřování obnovitelných zdrojů energie půjde částka 20 mil. eur, 15 milionů eur je určeno na investice v zemědělství, zejména na zlepšování podmínek chovu dobytka a čistoty ovzduší. Vedení spolkové země předpokládá v souvislosti s balíčkem celkový investiční objem ve výši 2,5 mld. eur.

Vídeň

Vídeň investuje ročně více než 2 mld. eur, před začátkem koronavirové pandemie se objem investic dále zvýšil o 400 mil. eur. Na podporu konjunktury hlavní město v následujících letech investuje 600 mil. eur do veřejných služeb a městské infrastruktury, čímž umožní do roku 2023 realizovat až 300 plánovaných projektů.

V oblasti vzdělávání (156 mil. eur) dojde k rozšíření kapacit o 100 školních tříd a 30 dětských skupin ve školkách. Prostředky jsou určeny také na digitalizaci školek, 360 zařízení díky tomu získá širokopásmové připojení. Na 70 městských sportovišť projde opravami a modernizací. Plánována je stavba nové multifunkční sportovní haly pro míčové hry pro 3000 diváků a dvou tréninkových hal z lehkých stavebních materiálů. Rozšiřovány budou kapacity bazénů. Celkově je na oblast sportu určeno 150 mil. eur. Přibližně 112 mil. eur poplyne do 20 projektů v oblasti opravy a výstavby komunikací včetně dvou plánovaných oprav mostů.

Na veřejnou dopravu připadá 110 mil. eur, budou určeny například na opravy kolejí, elektrické ovládání výhybek a systémy řízení přednosti v tramvajové dopravě. V okrsku Siebenhirten bude vybudována infrastruktura pro e-mobilitu. Ve 29 domovech pro seniory kuratoria Wiener Pensionisten-Wohnhäuser budou renovovány provozní části budov a vnitřní vybavení s rozpočtem 72 mil. eur. Samotná metropole na investice poskytne částku 360,5 mil. eur, zbylých 239,5 mil. eur pak půjde z vládního balíčku pro obce.

V hornorakouském Mauthausenu má vzniknout nový most přes Dunaj. Ten stávající je plně vytížen dopravou. Foto: Shutterstock

Štýrsko

Štýrsko již v červnu představilo balíček na podporu ekonomiky v hodnotě 1 mld. eur. Částkou 275 mil. eur budou podpořeny investice v rámci komunálních projektů, tj. výstavba a opravy škol, opatření na ochranu klimatu, infrastruktura pro širokopásmový internet, veřejná doprava, obecní komunikace a cyklostezky. Další část balíčku zajišťuje Štýrskému Hradci a obcím likviditu a poskytuje záruky na již naplánované projekty. Prostřednictvím iniciativy Winterbauoffensive 2020/21 chce v současnosti spolková země podpořit stavebnictví dotací 1,75 mil. eur a vytvořit tak investiční pobídky pro zimní měsíce. Částkou až 60 tisíc eur z projektu Winterbauoffensive je možné podpořit stavební projekty u komerčních a turistických staveb. V letošním roce je možné dotaci kombinovat s jinými finančními podporami.

Dolní Rakousko

Rovněž Dolní Rakousko spouští konjunkturní balíček v hodnotě 229 mil. eur, který by měl v příštích dvou letech přinést investice ve výši přibližně 450 mil. eur. Investiční program se zaměří na regiony, podniky a inovace. Od vypuknutí krize podpořilo Dolní Rakousko domácí ekonomiku částkou 169 mil. eur určených pro malé a středné podniky, cestovní ruch, digitalizaci a rozšiřování širokopásmového připojení.

Nový investiční balíček má podpořit firmy a nastavit pobídky pro regionální ekonomiku a investice. S podporou 89 mil. eur se Dolní Rakousko chce soustředit na vytváření dalších ekonomických center v rámci regionu, která by mohla v budoucnu přinést potřebný hospodářský růst. Kromě toho dojde k vytváření inovačních platforem, které podporují firmy při společné práci na inovacích, zvyšují výstupy výzkumu a vytvářejí pracovní místa. Inovační platformy se budou zabývat tematikou zdraví, letectví, bioekonomiky a materiálových cyklů. Zdvojnásobeny budou také dosavadní dotace v oblasti inovací, které podporují například vytváření prototypů. Dolní Rakousko zavede nový systém podpory inovací pro malé a střední podniky a startupy. Pro tuto oblast má připraveno 40 mil. eur.

Hana Brauneis, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR ve Vídni

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět