RAFINÉRIE NENÍ JEN O ROPĚ. TA NIGERIJSKÁ NABÍZÍ ŠANCE DODAVATELŮM PRO CHEMICKÝ PRŮMYSL

Energetika je, dle četných prohlášení, jednou z klíčových priorit současné nigerijské vlády. Těžba ropy tvoří přibližně 50 % vládních příjmů a více než 80 % příjmů z vývozu. Nigerijský stát vlastní v tuto chvíli čtyři rafinérie. Tyto strategické podniky jsou však stále v procesu revitalizace a jejich opětovné uvedení do provozu se protahuje. Zdá se však, že spása přichází ze soukromého sektoru.

Ilustrační foto: Shutterstock

Podnikatel Aliko Dangote postavil v Lagosu megarafinérii, která může při plném provozu zpracovat až 650 tisíc barelů za den (b/d), což představuje téměř 1 % celosvětové produkce. Rafinační provoz podnik zahájil letos v lednu. Tato událost je pro české firmy nicméně zajímavá ze zcela jiného důvodu.  A to kvůli vedlejším produktům rafinace vyráběných v přidruženém chemickém závodu. Český chemický průmysl, který patří ve světě ke špičce, je přitom v regionu dosud málo objeveným klenotem.

Realizaci přelomového projektu zahájil nejbohatší muž Afriky, nigerijský podnikatel Aliko Dangote, v září 2013. Slavnostní otevření proběhlo skoro o 10 let později, loni v květnu. V říjnu pak začala rafinérie zkušebně vyrábět naftu a letecké palivo a v listopadu benzín. V té době činila spotřeba ropy v Nigérii 430 tisíc b/d. Předpokládá se tedy, že rafinerie by mohla pokrýt 100 % nigerijských potřeb benzínu, nafty, petroleje i leteckého paliva.

ROPA AŽ Z AMERIKY

Provoz rafinérie je do značné míry závislý na pravidelných dodávkách ropy. Nicméně objem těžby nigerijské ropy nedostačuje potřebám podniku, a jak se ukázalo letos v dubnu, každý třetí barel surové ropy pochází ze Spojených států. V rámci rafinérie je zpracováván také zemní plyn, v komplexu je umístěn i největší světový závod na výrobu čpavku a močoviny používaných při výrobě plastů a hnojiv.

Rafinérie je určena ke zpracování různých druhů ropy, a to nejen z Nigérie, ale i z dalších afrických zemí, Blízkého východu i Spojených států. Tato flexibilita zároveň umožňuje rafinérii přizpůsobit se změnám na trhu a optimalizovat svůj provoz. Rafinérie pracuje v systému single-train, což znamená, že má jedinou integrovanou sadu zpracovatelských jednotek. Umožňuje to nepřetržitý tok ropy systémem, čímž se zvyšuje efektivita a výkon. Její roční kapacita činí 10,4 milionu tun (Mt) benzinu, dále 4,6 Mt nafty a 4 Mt leteckého paliva. Přidružený chemický závod vyrábí také 0,69 Mt polypropylenu, 0,24 Mt propanu, 32 000 Mt síry a 0,5 Mt sazí.

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY

A právě zde se otevírají dveře pro české chemické podniky. Chemický průmysl patří mezi nejvýznamnější česká průmyslová odvětví a zdejší chemičky mají proto rozhodně co nabídnout. Vedle dodávek látek potřebných k výrobě výše uvedených produktů mohou podniky poskytovat vybavení a technologie pro přidružené chemické laboratoře. Poptávka po chemických produktech v oboru petrochemie je v zemi konstantě vysoká, a byť se jedná o složitý trh, uspět v místním prostředí znamená získat odbytiště v zemi s více než 223 miliony obyvateli.

Marie Nwanyanwu, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Nigérii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět