Půjčky i silné firmy. Kambodža plánuje reformu zemědělství

Kambodža v posledních letech zaznamenává prudký ekonomický rozvoj. Navzdory celkové dynamické modernizaci ekonomiky zůstával sektor zemědělství, jeden ze stálých hospodářských pilířů, výrazně pozadu. Nové iniciativy by nyní měly zefektivnit zemědělskou výrobu a usnadnit její financování, což by mělo přinést příležitosti také pro zahraniční obchodní partnery.

Ilustrační foto Shutterstock

Zemědělství je stále jedním z opěrných ekonomických odvětví Kambodže – tvoří zhruba 20% HDP a je v něm zaměstnána téměř třetina zdejší pracovní síly. Ta žije v převážně chudších venkovských oblastech, kde příjem dosahuje jen asi 50-60 % příjmů v městských aglomeracích, což vytváří silnou ekonomickou nerovnost. Nadále přetrvaly zásadní problémy, jimiž jsou nízká produktivita a konkurenceschopnost pěstitelů, přílišná závislost na prvovýrobě s nedostatečně rozvinutým zpracovatelským průmyslem, které jsou dány i velmi omezeným přístupem k financím. Z celkového objemu půjček v zemi pouze asi 9 % míří do financování zemědělské výroby, přičemž více než polovina farmářů dosud neměla k těmto nástrojům přístup vůbec.

Vládní garance zemědělským komunitám

Situaci v zemědělském sektoru by nyní měly zlepšit některé nové iniciativy zaměřené na lidské zdroje a přístup ke kapitálu, představené novou kambodžskou vládou. V rámci finanční podpory na rozvoj zemědělských výrobních řetězců, zvýšení produkce ovoce a zeleniny a zajištění bezpečnosti, kvality, množství a ceny zemědělské produkce stát uvolní prostředky na půjčky ve výši 100 milionů USD.

Vláda chce nově podporovat také vytváření moderních vysoce integrovaných zemědělských komunit. Jejich členové mají s garancí státu získat technickou podporu, moderní výrobní infrastrukturu, poradenství a půjčky s nízkým úrokem. Cílem je vybudovat ekonomicky silné zemědělské podniky, které budou kvalitativně a cenově více konkurenceschopné a uspokojí rostoucí tržní poptávku. V první fázi plánuje kambodžské ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybolovu zavádět moderní zemědělské komunity pro strategické plodiny, jako jsou zelenina, rýže, kešu a pepř.

Nejen pěstování, ale i zpracování

Dosavadní rozvoj zemědělství byl z významné části postaven na preferenčním režimu, který přinášel zemi výhody v exportu některých zemědělských plodin a potravin (zejména rýže) na vyspělé trhy. Zlepšení přístupu k financování umožní malým a středním podnikům, ale i větším výrobcům, zvláště pak nově podporovaným komunitám, zavádět moderní zemědělské metody a pořizovat novou techniku. Z hlediska českých firem by uplatnění mohli nalézt zejména vývozci nabízející řešení jak pro samotné zemědělství (dodávky hnojiv, pesticidů a zemědělské techniky), tak i pro odvětví zpracování zemědělské produkce a potravinářství (transfer zemědělských a potravinářských zařízení nezbytných pro třídění, sušení, balení a vakuování tropických plodů).

Nové technologie a inovativní postupy se uplatní i v oblasti produktů s chráněným zeměpisným označením (kampotský pepř, palmový cukr z Kampong Speu či pomelo z ostrova Koh Trong), po nichž roste poptávka na vyspělých zahraničních trzích, avšak jejich producenti nedisponují dostatečnými kapacitami pro zpracování a vývoz. Na na dovoz zemědělské techniky a vybavení do Kambodže se přitom vztahuje nulová celní sazba.

Roman Seidl, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Phnompenhu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět