PROJEKTY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE PRO ROK 2021

Dne 2. prosince 2020 schválila Komise pro výběr projektů projekty pro rok 2021. Projekty ekonomické diplomacie PROPED podporují české firmy při vstupu na zahraniční trhy a při nabídce obchodních řešení zahraničním partnerům. Schválených projektů je v první výzvě 253. PROPED jsou financovány ze Společného nástroje financování ekonomické diplomacie.

Ilustrační foto: Shutterstock

Komise pro výběr projektů složená ze zástupců rezortů zapojených do Společného nástroje financování ekonomické diplomacie České republiky posoudila na svém zasedání dne 2. prosince 2020 návrhy 277 projektů. Z tohoto celkového počtu předložených návrhů Komise doporučila pro rok 2021 k realizaci 253 projektů.

České firmy a instituce se zájmem o účast na některém z projektů ekonomické diplomacie se mohou obracet na Klientské centrum pro export (kcexport@businessinfo.cz, tel.: 224 907 576) nebo přímo na příslušný zastupitelský úřad. Ekonomičtí diplomaté Vám rádi sdělí bližší informace o daném projektu a podmínkách účasti. Seznam kontaktů na ekonomické úseky ambasád najdete zdeVzhledem k mimořádné situaci ve světě se primárně obracejte na konkrétní zastupitelské úřady.

Cílem projektů ekonomické diplomacie je podpořit proexportní aktivity českých firem a jejich vstup na zahraniční trhy. Projekty ekonomické diplomacie mohou mít podobu semináře, konference, kulatého stolu, incomingové mise, workshopu či účasti českých firem na výstavách a veletrzích.

Projekty ekonomické diplomacie PROPED jsou podpořeny ze Společného nástroje pro financování ekonomické diplomacie ČR, do kterého jsou kromě Ministerstva zahraničních věcí ČR zapojeny Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad vlády a NÚKIB.

Schválené projekty v první výzvě naleznete v přiloženém seznamu rozděleném dle sektorů a příslušných zastupitelských úřadů.

Seznam schválených projektů dle sektoru

Seznam schválených projektů dle zemí

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět