PROPEA 2021 – EXPORTÉŘI MOHOU VYUŽÍT SLUŽEB INDONÉSKÝCH EXPERTŮ

České firmy mohou od letošního roku využít také v Indonésii nový program ekonomické diplomacie PROPEA na podporu svých ekonomických aktivit. Hlavní přidanou hodnotou projektů PROPEA je zajištění profesionálních služeb místních prověřených expertů pro české exportéry a investory nad rámec standardní podpory a služeb poskytovaných obchodně-ekonomickým úsekem velvyslanectví nebo kanceláří CzechTrade v Jakartě.

Foto: Velvyslanectví ČR v Jakartě

 Jako poskytovatel těchto služeb byla pro Indonésii vybrána česko-indonéská konzultantská společnost PT Cekindo Business International, která se zaměřuje na podporu vstupu zahraničních podnikatelů na indonéský trh, jakož i návazného zajištění chodu a dalšího rozvoje jejich byznysu v zemi. Smlouva s poskytovatelem PROPEA byla podepsána na Velvyslanectví ČR v Jakartě.

PRŮZKUM TRHU, REGISTRACE I VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ

V rámci právních a daňových poradenských služeb se společnost PT Cekindo Business International specializuje mimo jiné na průzkum trhu, registraci firem, registraci produktů, účetnictví, daně a vyhledávání místních partnerů. Od založení v roce 2011 se Cekindo se svými v současnosti více než 120 zaměstnanci a pobočkami v Jakartě, v Semarangu a na Bali, vypracovalo na významného hráče v oblasti poradenství a podpory zahraničních firem v Indonésii. Cekindo má rozsáhlou zkušenost i s aktivitami českých společností na místním trhu a v neposlední řadě nabízí i komfort možnosti komunikace v českém jazyce.

Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro české společnosti cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které standardně poskytuje českým podnikatelům velvyslanectví, popřípadě kancelář CzechTrade v Jakartě. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, zbylých 30 % spolufinancuje zapojená česká společnost. Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například profesionální asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků pro indonéský trh nebo při zakládání místní pobočky nebo zastoupení.

 

Foto: Velvyslanectví ČR v Jakartě

SEZNAM NABÍZENÝCH SLUŽEB

Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektu PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

-zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;

-zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;

-uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);

-zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;

-zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;

-vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;

-zajištění propagačních, marketingových a PR služeb;

-podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;

-využití technického zázemí;

-zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

V případě zájmu o výše uvedené služby v Indonésii se obracejte na Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Jakartě (commerce_jakarta@mzv.cz), nebo na realizátora projektu firmu PT Cekindo Business International (info@cekindo.com). Další postup a poskytování služeb v rámci PROPEA probíhá v souladu s interními předpisy MZV ČR. 

Jakub Černý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Jakartě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět