Programy B2B i přes komplikace běží dál

Koronavirová krize s sebou přinesla řadu restriktivní opatření po celém světě. Omezení a komplikace znamená také pro projekty podpořené z Programu B2B České rozvojové agentury (ČRA).

Projekt DOT Glasses nabízí nejlevnější řešení pro vady zraku. Má spolupracovníky v Bangladéši a Indii, jenže ani ti se po zemi nemohou volně pohybovat. Foto: Shutterstock

Již krátce po vypuknutí krize vyzvala ČRA realizátory, aby se obrátili na manažery programu nebo také na pracovníky zastupitelských úřadů. „Jsme stále v kontaktu s realizátory a podáváme informace a rady ke změnám. S potěšením můžeme konstatovat, že všechny projekty zatím běží. Některé aktivity byly přesunuty nebo zrušeny. Týká se to zejména cest do zahraničí. Realizátoři nicméně předpokládají, že projekty zdárně dokončí,“ říká za ČRA Dominika Caputová, manažerka Programu B2B.

Co z konzultací zatím vyplynulo? Zásadním omezením je nemožnost vycestovat. Je to dáno charakterem samotných projekt, které jsou zaměřeny na rozvoj podnikatelských aktivit ve složitých teritoriích. Tam je osobní kontakt mnohdy jedinou možností, jak navázat spolupráci a vybudovat si důvěru.

Nemožnost vycestovat nejvíce dopadá na projekty, kde má letos dojít k vyhledání místního partnera, zmapování lokálních podmínek pro podnikání, dohodnutí dlouhodobějšího kontraktu či získání licence. O něco lépe jsou na tom pak projekty připravené v předchozích letech, které jsou ve fázi realizace a probíhá u nich spolupráce české a místní společnosti.

I v případě takových projektů je ale často nutné zaškolovat pracovníky přímo na místě, protože se jedná o nové technologie nebo výrobní postupy. Příkladem může být projekt společnosti Sunnycold, která předává české know-how výroby bateriových úložišť v Indonésii, zemi, jež má díky své ojedinělé poloze a ostrovní členitosti vysoké nároky na decentralizaci výroby elektrické energie. Experti ze Sunnycold se do Indonésie nedostanou, nicméně operativně nalezli jiné řešení. Vytvořili speciální výukovou jednotku pro online zaškolování technických pracovníků partnerské indonéské společnosti tak, aby mohla v budoucnu baterie vyrábět sama přímo na místě.

Univerzální řešení není

„Neexistuje žádné univerzální řešení problému. Realizátoři chtějí zmírnit dopady, a tak plánují alternativy, a to vždy v závislosti na charakteru projektu nebo specifických podmínek v zemi, kde působí,“ přibližuje Dominika Caputová.

V mnoha případech byly ze zdravotních a hygienických důvodů místní pobočky firem, které působí jako partneři v projektu, uzavřeny, takže není možné zajistit ani místní výrobu, sklizeň nebo odborné analýzy. Vzhledem k omezenému provozu národních nebo regionálních úřadů také dochází k průtahům certifikací potřebných pro export do Česka, potažmo do EU.

Velkou výhodu mají podle Dominiky Caputové společnosti, které jsou v zemi, kde na svém projektu pracují, etablované a mohou se tak spolehnout na již vyškolené klíčové místní manažery a odborné pracovníky. Mohou více využívat lokální týmy, které mají podporu a zázemí svých českých partnerů. 

Vodní stavby řeší odkladiště kalů v srbském Pančevu. I v Srbsku ovšem platí kvůli koronaviru řada omezení. Foto: Shutterstock

Takovou zkušenost má společnost AAA Techlabs, která již třetím rokem pracuje na výrobě a dalším vývoji speciálních brýlí DOT Glasses. Jde o nejlevnější řešení refrakčních vad zraku na světě dostupné lidem i v těch nejchudších a nejodlehlejších oblastech v rozvojových zemích. Díky kontaktům a zázemí v Indii, kam společnost plánuje přesunout i výrobu, může zapojit lokální prodejce a distributory a vytvořit pozice místních seniorních prodejních poradců. Vzhledem k tomu, že ani místní distributoři se nemohou volně pohybovat a partneři z řad zdravotníků jsou plně vytíženi, posunou se plány AAA Techlabs o několik měsíců. Společnost bude mezitím vyvíjet objednávkové formuláře a nové webové stránky.

Alternativa? Zapojit místní experty

Alternativou může být také najmout na místě lokální experty. Jde o práce jako je provádění hydrologických analýz, odběry a analýzy vzorků, příprava podkladů pro certifikace a podobně. Touto cesto se ale nelze vydat všude, v mnoha zemích specialisté chybí. Řešení v podobě najatých místních sil se nicméně nabízí například na Balkáně nebo ve specifických oblastech Asie nebo Afriky, kde existuje dostatečná expertní základna.

Příkladem může být společnost Vodní zdroje, která v srbském Pančevu řeší sanaci odkladiště. Specializované hydrogeologické práce spojené s analýzou rizik, která by zahrnovala popis možného šíření kontaminace mimo skládku kalu, budou zřejmě poptávat v Srbsku.

Vzhledem k pravidlům pro poskytování dotací ze státního rozpočtu není možné projekty prodloužit do následujícího roku. Je však možné žádat o změny, zejména pokud jde o posunutí harmonogramu (stále v rámci příslušného roku), přesuny prostředků v rámci schváleného rozpočtu nebo změny aktivit tak, aby se odsouhlasených cílů v projektu dosáhlo jiným způsobem.

„Pokud jde o schvalování zdůvodněných změn v rámci nastavených pravidel, jsme flexibilní a operativní. Realizátoři se na nás mohou kdykoliv obrátit. Jsme rádi, že to nevzdávají,“ dodává Dominika Caputová.

Filip Šebek, Česká rozvojová agentura

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět