PROGRAM „LEHKÝ DOTEK“ – NOVOZÉLANDSKÁ PODPORA AGRÁRNÍCH INOVACÍ

Novozélandská vláda společně s konsorciem privátních firem poskytne v rámci obnovy hospodářství po pandemii covid-19 finanční injekci inovacím a výzkumu v zemědělství, zejména pěstitelství. Celková výše investic má dosáhnout 27 milionů novozélandských dolarů.

Novozélandská kiwi stále představují přes 50 % celosvětové produkce. Foto: Shutterstock​

Program „A Lighter Touch“ podporuje zavádění nových postupů pěstování, ochrany plodin a snižování dopadů užívání průmyslových hnojiv na životní prostředí. Sousední Austrálie pak investuje do inovací a výzkumu v zemědělství přes 250 milionů australských dolarů ročně.

TAHOUNEM SE STÁVÁ PRVOVÝROBA

V důsledku pandemie prochází novozélandské hospodářství transformací. Stejně jako Austrálie, i Nový Zéland je konfrontován s narušením dodavatelských řetězců a čelí problémům vyplývajícím z nedostatečné kapacity mezinárodní přepravy. Uzavření země omezuje pohyb osob včetně sezonních pracovníků, kteří – zejména právě v pěstitelství – plnili nezastupitelnou úlohu.

Uzavření země má zároveň zničující dopad na tradiční pilíř novozélandské ekonomiky – turistický ruch. Ten ve své podstatě ze dne na den zmizel a jeho obnovu v původním rozsahu lze očekávat až v řádu let. Roli hlavního tahouna ekonomiky tak přebírá plně sektor prvovýroby – s čímž přichází přirozeně i jeho podpora ze strany vlády, ať už směrem k vyšší produktivitě nebo tvorbě pracovních míst pro pracovníky, kteří přešli z turistického ruchu, maloobchodu a služeb.

Jen pěstitelství, především ovocnářství, přispívá nadále každoročně do novozélandského rozpočtu šesti miliardami NZD. Novozélandská kiwi například stále představují přes 50 % celosvětové produkce.

AUSTRALSKÉ NEMILOSRDNÉ PODNEBÍ

O výkonnosti australské zemědělské produkce a jejího exportu napovídá prostý údaj – Austrálie produkuje potraviny pro 60 milionů obyvatel, přičemž sama jich má pouhých 25 milionů. Dlouhodobě se ale potýká s nedostatkem vodních zdrojů a je vystavena vlivům extrémního počasí – v uplynulých letech to bylo především přetrvávající sucho, které vyvrcholilo zničujícími požáry na přelomu roku 2019/2020.

Prostřednictvím programu Rural Research and Development for Profit financuje australská vláda agrární výzkum – zavádění nových technologií do prvovýroby, zlepšování managementu vodních zdrojů, šlechtění plodin odolných vůči suchu a další projekty, jejichž prostřednictvím se snaží vyvažovat negativní vlivy prostředí na zemědělskou produkci.

MOŽNOSTI PRO ČESKÉ EXPORTÉRY

Důraz na podporu rozvoje primárního sektoru a zavádění pokročilých postupů a prostředků při výrobě potravin v Austrálii i na Novém Zélandu tak otevírá prostor nejen tradičním zemědělským strojům a zařízením zpracovatelského průmyslu jako balicí a etiketovací linky, ale také inovačním agrotech řešením a biotechnologiím zvyšujícím efektivitu pěstování, včetně biopesticidů a biologických prostředků.

Obě země sice zůstávají kvůli pandemii uzavřeny pro pohyb osob, ale po svém otevření – předpokládána je polovina roku 2021 či dříve – lze očekávat hlad nikoliv po vlastních potravinách, ale po postupech, inovacích a zařízeních zaručujících vyšší efektivitu zemědělské produkce.

Tomáš Kára, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Sydney

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět