PROGRAM B2B NA ROK 2023: FIRMY MOHOU ZÍSKAT AŽ 2 MILIONY KORUN

Zapojení soukromého sektoru do rozvojové pomoci je celosvětovým trendem a ani Česko nezůstává stranou. Před šesti lety spustila Česká rozvojová agentura (ČRA) Program B2B, který je určen na pomoc českým firmám, jejichž podnikání v cizině má rozvojový a zároveň udržitelný přesah. Teď agentura odstartovala novou výzvu na předkládání žádostí na rok 2023.

Ilustrační foto Shutterstock

Firmy mohou získat dotaci až 50 % celkových nákladů (nejvýše však 500 tis. Kč) na přípravu studií proveditelnosti a podnikatelských plánů nebo až 40 % celkových nákladů (nejvýše však 2 mil. Kč) na samotnou realizaci projektu.

Cílem Programu B2B, který spravuje ČRA, je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Projekty tak musí demonstrovat rozvojový dopad pro daný region nebo cílovou skupinu (např. rozvoj podnikatelského prostředí, zapojení místních dodavatelů do hodnotových řetězců, posílení konkurenceschopnosti, přenos technologií a know-how, tvorbu nových a kvalifikovaných pracovních míst, environmentálně přijatelné technologie nebo zavádění výrobních a pracovních standardů). Podporovány jsou především ty projekty, jejichž geografické a oborové zaměření odpovídá doporučením Mapy globálních oborových příležitostí MZV ČR.

Znění dotační Výzvy naleznete zdeLhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 21. 11. 2022, do 13:00 hod, dle instrukcí ve výzvě.

Ve středu 19. 10. od 10h zároveň proběhne webinář, kde budou moci potenciální žadatelé čerpat všechny podstatné informace. Přihlásit se můžete zde. Během webináře se firmy seznámí se strategií a s pravidly Programu B2B, postupem při podávání žádosti apod. Prezentaci z webináře následně naleznete na stránkách ČRA. 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět