PRIŠTINA ČELÍ ZNEČIŠTĚNÉMU OVZDUŠÍ, POMOCI MÁ NOVÁ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA

Kosovo plánuje projekt výstavby solární elektrárny, která částečně přispěje k řešení problému znečištěného ovzduší v Prištině. Projekt bude financován s podporou mezinárodního společenství.

Ilustrační foto: Greenbuddies

Projekt výstavby solární elektrárny o výkonu 100 MW nazvaný Solar4Kosovo v hodnotě 64 milionů eur bude financován s podporou Evropské unie, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a německé banky KfW. Před samotnou výstavbou solární elektrárny bude provedena revitalizace skládek popela, které se nachází v okolí tepelné elektrárny Kosovo A. Zemní práce a výstavbu vnitřních komunikací solární elektrárny provede kosovská společnost Kosovo Energy Corporation. Po revitalizaci bude na upravené ploše o rozloze 150 hektarů vystavěna samotná solární elektrárna.

DALŠÍ FÁZE – VÝSTAVBA AKUMULÁTORŮ

Na projekt solární elektrárny naváže výstavba systému ukládání nevyužité energie do akumulátorů. I tento projekt bude financován s podporou mezinárodního společenství. Energie z akumulátorů bude využita pro ústřední vytápění bytů během zimních období. Nové zdroje elektrické energie zajistí přístup k systému centrálního vytápění pro zhruba 38 000 občanů, který nahradí individuální topné systémy a zároveň přispěje k částečnému řešení problému znečištěného ovzduší v Prištině. Solární elektrárna s napojením na akumulátory tak podpoří energetickou transformaci a další iniciativy udržitelného rozvoje Kosova.

Pro české firmy, které se zabývají solární energetikou, se tak v Kosovu naskýtá příležitost spolupracovat na jednom z nejmodernějších energetických projektů na západním Balkáně. Případní zájemci o více informací mohou kontaktovat obchodní oddělení Velvyslanectví ČR v Prištině.

Květoslav Sulek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Prištině

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět