PŘÍLEŽITOSTI V IRSKU – PRŮMYSL 4.0 I ZDRAVOTNICTVÍ

Ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Dublinu připravilo informaci o možných obchodních příležitostech českých firem v Irsku v době koronavirové krize a po ní. 

Technologie Průmyslu 4.0 se budou prosazovat mimo jiné díky snižování závislosti na fyzické práci v dopravě. Na snímku přístav v Dublinu. Foto: Shutterstock

Organické chemikálie. Největší příležitostí, pokud jde o potenciální růst vývozu do Irska, jsou momentálně organické chemikálie. České společnosti by se mohly zaměřit na suroviny pro lékařské, farmaceutické, biochemické nebo bioinženýrské společnosti. Vývoz chemikálií z České republiky do Irska zatím představuje malou část celkového obchodu do Irska, zhruba 2 % celkového obchodu.

Lékařské vybavení. Hlavní zdravotnická organizace HSE v souvislosti s koronavirovou krizí nadále hledá možnosti dovozu ochranných prostředků (dýchací ochranné pomůcky, jednorázové rukavice, kombinézy, pláště, masky), lůžek a ventilátorů. Poptávka je po telehealth zařízeních a službách.

Informační technologie. Na irském trhu roste prodej počítačů, softwaru a elektronických her.

Zaměstnání. V souvislosti s koronavirovou krizí došlo k nárůstu poptávky po pracovnících v oblasti zdravotnictví (lékaři, sestry, sociální pracovníci) a v oblasti informačních technologií.

Zájemcům o obchodní příležitosti v Irsku doporučujeme sledovat sociální sítě, online prodeje a požadavky; zaměřit se na digitální B2B konference s potenciálními zákazníky; vytvářet strategie digitálního marketingu, které by se staly součástí marketingového mixu, tedy počítat i s možností dlouhodobého krizového vývoje na trhu.

PŘÍLEŽITOSTI PO KRIZI

Průmysl 4.0. Nové příležitosti se budou rýsovat díky celkovému snižování závislosti na fyzické práci v dopravě, logistice a skladování zboží. Budou se prosazovat digitální technologie pro průmysl 4.0, různé internetové aplikace, blockchain, řídicí systémy, umělá inteligence, cloud computing.

Zelená agenda. Irsko nadále deklaruje cíl plnit ustanovení Pařížské dohody o klimatu. Irsko se zavázalo modernizovat zhruba 500 tisíc domů (izolace, automatizace, vzduchotechnika, okna, upgrade osvětlení, topení a chlazení).

Vodní hospodářství. Irsko bude potřebovat výraznou obnovu potrubí, modernizovat zařízení na čištění odpadních a dalších vod.

Infrastruktura. Výstavba a oprava silnic, modernizace veřejné dopravy. Možný zájem o projekty bydlení.

E-Learning. Vláda má zájem o všechny druhy e-learningových řešení pro školy a univerzity.

Zdravotnictví. Vzhledem ke krizi v irském zdravotnictví ještě před vypuknutím pandemie lze předpokládat, že nadále bude pokračovat zájem o vybavení zdravotnických zařízení.

Polovodiče. V současné době existuje velká poptávka po polovodičích/mikročipech a tento vývoj lze předpokládat i po odeznění pandemie.

Cestovní ruch. Příležitost pro české lázně.

Velvyslanectví ČR v Dublinu je nadále připraveno poskytovat českým firmám veškerou pomoc a podporu při jejich pronikání na irský trh.

Eoin Brennan, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Irsku

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet