PRESTIŽNÍ BRITSKÁ UNIVERZITA VYUŽÍVÁ HOLOGRAFICKÝ MIKROSKOP ČESKÉHO VÝROBCE

Český vynález zaujal vědce z Velké Británie. Brněnská technologická firma Telight zvítězila ve veřejné soutěži vyhlášené Univerzitou ve Warwicku. Ta si pro své výzkumné pracoviště vybrala její speciální holografický mikroskop Q-Phase. Přístroj je využíván na výzkum živých vzorků, umožňuje velmi podrobně sledovat celý životní cyklus buňky, co a jak ji ovlivňuje, pomáhá tak odhalit dosud skrytá specifika řady závažných onemocnění.

Ilustrační foto: Shutterstock

Přístroj putující na prestižní britskou univerzitu vyvinuli experti z výzkumného centra CEITEC Vysokého učení technického v Brně a společnosti Telight. „Vítězství v soutěži vnímáme jako ohromný úspěch. Jde o první instalaci tohoto typu zařízení ve Velké Británii a my věříme, že se nám podaří iniciovat další zájem zdejších výzkumných ústavů a akademických pracovišť o české mikroskopy. Ty totiž dnes právem patří k absolutní světové špičce,“ vysvětluje Petr Jaroš, ředitel společnosti Telight.

Mikroskop Q-Phase vážící téměř 600 kg je na univerzitě instalován v maximální možné sestavě. Jeho součástí je tak 24 jamkových desek, které umožňují zkoumat až 24 vzorků v rozdílných podmínkách v rámci jednoho experimentu. Přístroj má velmi široké spektrum využití, od medicíny a farmakologie, až po studium nejrůznějších biomateriálů. Pomáhá s výzkumem léčby rakoviny, neurologických nemocí, kmenových buněk, imunologii, nebo také při testování alternativ současných antibiotik.

Jednou z prvních uživatelek mikroskopu na univerzitě bude profesorka Anne Straube z Centra pro mechanochemickou biologii. Přístroj jí poskytne nový pohled na změny tvaru buněk a jejich mobilitu. Mikroskop nalezne uplatnění také na Warwick Medical School v týmu Dariuse Koestera, který zkoumá proces adheze buněk a vliv vnějších mechanických podnětů na jejich fungování.

Mikroskopická zařízení od Telightu využívají v současné době také v Institutu Jacquese Monoda a Pasteurově ústavu v Paříži, Institutu Maxe Planca v Drážďanech, ve farmaceutickém koncernu Sanofi či japonské firmě Konica-Minolta.

Mikroskop od brněnské firmy Telight má velmi široké spektrum využití, od medicíny a farmakologie, až po studium nejrůznějších biomateriálů. Foto: Telight

Británie si chce udržet pozici vědecké supervelmoci

Úspěch Telightu ukazuje, že v Británii jsou příležitosti pro české inovativní technologie. Podpora vědy a výzkumu je jednou z hlavních priorit ostrovní vlády. Ta letos v březnu přestavila plán s alokací 3,5 mld. liber do roku 2030 na upevnění pozice Spojeného království jako vědeckotechnické supervelmoci. Řada nových opatření podpořených více než 370 miliony liber jde na podporu investic do inovací a využití potenciálu nových technologií. V novém rámcovém programu pro vědu a techniku (Science and Technology Framework) se vláda dále zavázala k investicím ve výši 250 mil. liber do tří transformačních technologií v oblasti umělé inteligence (AI), kvantových technologií a biologického inženýrství, které mají pomoci řadě průmyslových odvětví vypořádat se s největšími globálními výzvami, jako jsou klimatické změny a zdravotní péče. Vláda se v rámci plánu zavazuje k podpoře dalších dvou technologií – polovodičů a telekomunikací budoucnosti. Program World Class Labs alokuje 50 mil. liber na financování na pomoc výzkumným ústavům a univerzitám modernizovat zařízení, aby měli britští vědci přístup k nejlepším laboratořím a vybavení, které potřebují pro prvotřídní výzkum.

ČR a Polsko jako prioritní země

Britská vláda také usiluje o uzavření dohod o technické spolupráci s řadou mezinárodních regionů. Právě na ně míří nová Mezinárodní technologická strategie, která staví na mezinárodní spolupráci na šesti klíčových technologiích: umělé inteligenci, kvantových výpočtech, bioinženýrství, polovodičích, telekomunikacích a datech. Tato partnerství mají zahrnovat společné projekty výzkumu a vývoje (R&D), posílení kyberbezpečnostních prvků NATO proti potenciálním hrozbám, podporu digitálního obchodu a lákání zahraničních talentů. V rámci nové strategie budou britští výzkumní pracovníci povzbuzováni k účasti na výměnách s mezinárodními partnery a také na výzkumných a inovačních iniciativách, jako je síť Eureka. Právě v rámci této strategie byla Česká republika společně s Polskem identifikována jako prioritní země pro spolupráci v rámci regionu střední a východní Evropy.

Tamara Slate Glässner, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Londýně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět