Portugalsko modernizuje svou železnici

Portugalská vláda schválila strategický plán, jak zásadním způsobem modernizovat a zefektivnit provoz na domácích železnicích. Vzniká tak prostor i pro české firmy, které mají v tomto oboru dobré zkušenosti i renomé. 

Ilustrační foto: Shutterstock

Jako jeden z nejbližších kroků plánuje Lisabon sloučení státního dopravce CP (Comboios de Portugal) a servisní firmy EMEF (Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário) do jednoho podniku. Cílem první fáze je do konce roku 2020 zlepšit úroveň služeb poskytovaných CP v oblasti osobní železniční přepravy, a to zprovozněním vozového parku, který je v současnosti odstaven, a jeho zapojením na regionálních, příměstských a dálkových tratích. Nově by mělo vzniknout Středisko železničních kompetencí, měl by být zpracován projekt vlaku založeného na adaptabilní platformě a konečně také podpořena montáž nových vagonů určených pro regionální dopravu přímo v Portugalsku.

Plán zároveň předpokládá, že do roku 2023 bude postupně modernizován stávající vozový park. Za tímto účelem bude rozpočet servisní společností EMEF posílen v letech 2019 až 2022 o 45 milionů eur. Ještě v roce 2019 může EMEF na základě rozhodnutí vlády předložit dodatečné projekty ve výši 9 mil. eur, dalších 23 mil. eur navíc bude mít k dispozici v roce 2020, deset mil. eur v roce 2021 a konečně 3 miliony eur v roce 2022. Případné nespotřebované prostředky budou moci být automaticky převáděny do dalšího roku.

Vládní plán počítá i s podporou dalších investic do obměny vozového parku, s modernizací průmyslových, technologických a podnikatelských kapacit v domácím železničním sektoru a se zpracováním strategie rozvoje železničního cestovního ruchu včetně historických vlaků.

V portugalských odborných kruzích začíná po letech přešlapování na místě zřetelně převládat názor, že efektivní železniční doprava bude i přes prosazování moderních technologií, inovací a digitalizace důležitým předpokladem pro úspěch domácí ekonomiky v 21. století. Tento trend se těší významné politické podpoře a vzhledem k očekávanému pokračování vlády i po letošních říjnových parlamentních volbách lze předpokládat, že podpora zásadní obnovy na portugalských železnicích bude pokračovat i v dalších letech. Vznikají tak jedinečné podmínky pro zapojení českých podniků působících v oboru výroby a modernizace železničních dopravních prostředků a jejich zapojení v portugalských podmínkách.

Petr Klíma, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Lisabonu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět