PORTUGALSKO INVESTUJE DO VÝSTAVBY A MODERNIZACE NEMOCNIC

Portugalsko připravuje výstavbu nových nemocnic, ale i rozšiřování a modernizaci stávajících zdravotnických zařízení. Pro období 2020-2023 se plánují investice ve veřejném i soukromém zdravotnickém sektoru ve výši 1,75 miliardy eur. Největší část je určena pro zcela nové nemocnice.

Foto: Shutterstock​

V současnosti realizované a plánované projekty představují zajímavé dodavatelské příležitosti z hlediska českých podniků. Portugalská vláda počítá do roku 2023 s veřejnými investicemi do zdravotnictví ve výši 950 milionů eur, z čehož 102 milionů eur je obsaženo již ve schváleném státním rozpočtu na rok 2020. Jedná se z velké části o významné strukturální investice, jejichž cílem je posunout státní zdravotnický sektor na kvalitativně vyšší úroveň.

PROJEKT PPP V LISABONU

Ke stěžejním investičním projektům patří vybudování šestice zcela nových nemocnic, přičemž ta největší, Lisabonská východní nemocnice bude realizována na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership – PPP) a vyžádá si prostředky ve výši 470 milionů eur.

Významnou investicí bude počínaje rokem 2021 i výstavba centrální nemocnice v regionu Alentejo v hodnotě 150 milionů eur. Trojici nejnákladnějších projektů uzavírá nová nemocnice na ostrově Madeira, která počítá s vynaložením 62 milionů eur již v roce 2020. Také další portugalské regiony počítají s menšími zdravotnickými investičními projekty „na zelené louce“. Naopak 91 milionů eur je v letech 2019 až 2021 investováno do modernizace celkem deseti již existujících zdravotnických zařízení po celé zemi.

Také v oblasti soukromého zdravotnictví jsme v Portugalsku svědky každoročně se zvyšujících investic, jejichž celková hodnota dosahuje 750 milionů eur. Jen za poslední tři roky realizují soukromé zdravotnické sítě výstavbu 19 nových nemocnic, z nichž šest bylo otevřeno již v roce 2018, deset dalších zahajuje provoz v letech 2019 a 2020 a tři zůstávají ve výstavbě. Mimoto probíhají i další menší modernizační či rozšiřující projekty.

SPECIALIZOVANÉ KLINIKY

Většina soukromých projektů se týká všeobecných nemocnic, nicméně budována jsou i úzce specializovaná pracoviště či kliniky. Jako příklad investice v hodnotě 70 milionů eur lze jmenovat novou nemocnici skupiny Trofa Saúde ve městě Porto, která bude zaměřena na špičkovou onkologickou chirurgii a jejíž dokončení se předpokládá ve druhém pololetí 2020. Další soukromá zdravotnická síť José Mello Saúde otevřela v nedávné době nové nemocnice ve městech Coimbra (2018) a Sintra (2019) a v současné době dokončuje nemocnici CUF Tejo v samém srdci hlavního města Lisabonu, která představuje investici ve výši 100 milionů eur.

Stejná skupina realizovala v loňském roce rozšíření lisabonské nemocnice CUF Descobertas v hodnotě 50 milionů eur, když na místě vzniklo specializované onkologické centrum. Projekty na výstavbu nových zdravotnických zařízení ohlásily také skupiny Luz Saúde a Lusíadas, které kromě Lisabonu staví také například ve městech Vila Real, Santarém a Braga.

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY

Výše uvedené představuje nemalé příležitosti pro české firmy, a to hned v několika oblastech. Zcela jistě nelze opomenout možnosti, které skýtají související projekční a stavební činnosti. Hlavní příležitosti se mohou rýsovat například v oblasti dodávek nemocničního vybavení, a to zejména přístrojů, nemocničních lůžek, křesel, zdravotnických nástrojů a materiálu.

Velvyslanectví České republiky v Portugalsku disponuje dalšími informacemi a kontakty na konkrétní webové portály, na nichž jsou pravidelně vypisována související výběrová řízení. Patří mezi ně SPMS, což je orgán portugalského ministerstva zdravotnictví, v jehož gesci je nákup nemocničního vybavení a zdravotnického materiálu pro síť veřejného zdravotnictví, ale i kontakty na zodpovědné útvary a osoby v soukromých zdravotnických sítích.

PETR KLÍMA, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Lisabonu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět