PORADA EKONOMICKÝCH DIPLOMATŮ 2023 SE ZAMĚŘUJE NA PODPORU EXPORTU, VÝZKUMU I PROMĚNU EKONOMIKY

Ekonomičtí, zemědělští a vědečtí diplomaté z českých zastupitelských úřadů a zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade a zahraničních zastoupení CzechInvest se po roce opět setkají v Praze při příležitosti každoroční porady ekonomických diplomatů. Porada proběhne ve dnech 26. – 30. 6. 2023. Tematicky se zaměří na prosazování českých ekonomických zájmů v zahraničí v kontextu proměny světové ekonomiky v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině, ale také na větší důraz při podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Pondělní program, který zahájí ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, můžete sledovat i online.

Foto: MZV ČR

Ministři a další představitelé resortů zapojených do aktivit ekonomické diplomacie, ředitelé agentur na podporu exportu a investic, předsedové nejvýznamnějších podnikatelských reprezentací, sektorových organizací či asociací, finančních institucí, renomovaní ekonomové, zástupci institucí na podporu výzkumu, vývoje a inovací a soukromého sektoru budou v průběhu dne diskutovat o výhledu české ekonomiky, nástrojích na podporu exportu, trendech zahraničního obchodu a aktuálních tématech v oblasti ekonomické a vědecké diplomacie i pracovních úspěších předchozího roku a také o nových výzvách, kterým budou čeští ekonomičtí diplomaté čelit v následujícím období.

Ministerstvo zahraničních věcí své priority a úkoly pro českou ekonomickou diplomacii sdělí ekonomickým diplomatům v rámci 5 moderovaných diskuzních bloků věnovaných

  • prioritám vlády ČR v oblasti ekonomické a vědecké diplomacie a podpory exportu
  • spolupráci vládních rezortů a zastupitelských úřadů při podpoře vnějších ekonomických vztahů ČR
  • spolupráci státu a podnikatelských reprezentací při podpoře ekonomických zájmů ČR v zahraničí
  • výhledu ekonomiky ČR, trendech v mezinárodním obchodě a financování exportu
  • podpoře exportu, investic a turismu.

Cílem konference je výměna informací mezi ústředím a ekonomickými diplomaty z českých zastupitelských úřadů v zahraničí o novinkách v oblasti prosazování českých ekonomických zájmů v zahraničí, aktuální ekonomické situaci v Česku a jejím výhledu. Každoročně dochází také ke zhodnocení spolupráce jednotlivých resortů zapojených do podpory vnějších ekonomických vztahů a diskuzi k plánům na nadcházející období v rámci mezirezortní spolupráce v této oblasti. Pohled na formy státní podpory exportu nabídnou i zástupci českých firem. Nedílnou součástí je zhodnocení celoroční práce ekonomických diplomatů.

Ve čtvrtek a v pátek proběhnou individuální konzultace ekonomických diplomatů, zástupců zahraničních kanceláří CzechTrade a zahraničních zastoupení CzechInvest s českými firmami. Schůzky, které se uskuteční v areálu Výstaviště v pražských Letňanech, organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Přímý přenos konference přímo z Velkého sálu Černínského paláce bude možné sledovat v pondělí 26. června 2023 od 8:10 hodin na Facebookovém profilu Ekonomické diplomacie, případně na tomto odkaze.

David Řehulka, Odbor ekonomicko-vědecké diplomacie MZV ČR

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět