PORADA EKONOMICKÝCH DIPLOMATŮ 2022 SE OPĚT KONÁ V PREZENČNÍM FORMÁTU, S ONLINE PŘENOSEM

Každoroční porada ekonomických diplomatů českých zastupitelských úřadů se letos uskuteční ve dnech 6.-10. 6. 2022. Poprvé od roku 2019 se porada znovu koná plně v prezenčním formátu za přítomnosti ekonomických, zemědělských a vědeckých diplomatů z českých zastupitelských úřadů a zástupců zahraničních kanceláří CzechTrade a zahraničních zastoupení CzechInvest.

Foto: Shutterstock

Letos se porada zaměří na prosazování českých ekonomických zájmů v zahraničí v kontextu proměny světové ekonomiky v důsledku pandemie a ruské agrese vůči Ukrajině. Můžete ji sledovat online.

O výhledu české ekonomiky, přípravě předsednictví ČR v Radě Evropské Unie, trendech zahraničního obchodu, aktuálních tématech v oblasti ekonomické diplomacie i pracovních úspěších předchozího roku a také nových výzvách, které naše ekonomické diplomaty čekají v dalším období, budou diskutovat ministři a další představitelé resortů zapojených do aktivit ekonomické diplomacie, ředitelé agentur na podporu exportu a investic, předsedové nejvýznamnějších podnikatelských reprezentací, sektorových organizací či asociací, finančních institucí, renomovaní ekonomové, zástupci institucí na podporu vědy, výzkumu a inovací a soukromého sektoru.

Ministerstvo zahraničních věcí své priority a úkoly pro českou ekonomickou diplomacii sdělí ekonomickým diplomatům v rámci 5 moderovaných diskuzních bloků věnovaných

  • prioritám vlády ČR v oblasti ekonomické diplomacie a přípravě předsednictví v Radě EU,
  • spolupráci vládních rezortů a zastupitelských úřadů při podpoře vnějších ekonomických vztahů ČR,
  • spolupráci státu a podnikatelských reprezentací při podpoře ekonomických zájmů ČR v zahraničí,
  • výhledu ekonomiky ČR, trendům v mezinárodním obchodě a financování exportu,
  • podpoře exportu, investic a turismu.

Cílem konference je zprostředkovat ekonomickým diplomatům českých zastupitelských úřadů v zahraničí informace o novinkách v oblasti prosazování českých ekonomických zájmů v zahraničí, aktuální ekonomické situaci České republiky a jejím výhledu, zhodnocení spolupráce jednotlivých resortů zapojených do podpory vnějších ekonomických vztahů a nabídnout pohled českých firem na formy státní podpory exportu. Nedílnou součástí je zhodnocení celoroční práce ekonomických diplomatů.

Ve čtvrtek a v pátek proběhnou konzultace ekonomických diplomatů, zástupců zahraničních kanceláří CzechTrade a zahraničních zastoupení CzechInvest s českými firmami. Osobní schůzky s firmami organizuje Svaz průmyslu a dopravy České republiky na Výstavišti v Letňanech.

Přímý přenos konference přímo z Velkého sálu Černínského paláce bude možné sledovat v pondělí 6. června 2022 od 8:00 hodin na Facebookovém profilu Ekonomické diplomacie, případně na tomto odkaze.

Martina Kaderová, Odbor ekonomické diplomacie, MZV ČR

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět