Polsko vybírá projektanty pro vysokorychlostní železnici do Ostravy

Polsko vypsalo veřejnou zakázku na zpracování technicko-ekonomické dokumentace a dopadů na životní prostředí pro výstavbu propojení vysokorychlostní železnice (VRT) mezi Polskem a Českem v úseku Katovice-Ostrava.

Na vysokorychlostní úseky své železnice nasazují Poláci soupravy Pendolino. Foto Shutterstock

Jak se uvádí v dokumentaci společnosti CPK (Centralny Port Komunikacyjny), cílem výstavby této železniční trati je prodloužení polské VRT do Ostravy a připojení k projektovaným vysokorychlostním rasám do Prahy, Bratislavy, Budapešti a Vídně. Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci tohoto projektu, který bude součástí transevropské dopravní sítě TEN-T, podepsali zástupci tehdejší Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a polského operátora CPK v roce 2019. Správa železnic již vypsala soutěž na zpracování EIA pro první část trati z Ostravy do Přerova pod názvem Moravská brána.

Trať Katovice-státní hranice s ČR by měla být projektována na rychlost 250 km/h a umožnit nejen osobní, ale částečně také rychlou nákladní kontejnerovou přepravu v rámci intermodálního transportu pro vlaky v délce 750 m.  Současně by tak měla vzniknout nová železniční trasa, která doplní a odlehčí nynější propojení Bohumín-Chałupki a Karviná-Zebrzydowice.

Studie by měla zahrnovat průběh nové železniční trati, technicko-ekonomickou analýzu, dopady na životní prostředí, geologickou studii, mapy pro zpracování projektu a investiční doporučení. Autoři musí spolupracovat s polským i českým operátorem, tj. PKP PLK a Správou železnic.

Projekt v hodnotě 14 milionů zlotých (cca 84 mld. Kč) získal podporu Evropské komise, a je tedy částečně spolufinancován prostřednictvím unijního mechanismu Connecting Europe Facility (CEF).

Nabídky je možné předkládat prostřednictvím portálu Smart do 3.února 2021. Rozhodovat se bude na základě ceny (70 %) a zkušenosti firmy a pracovníků s podobnými projety (30 %).

Jan Tomášek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR ve Varšavě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět