POJIŠŤOVNA EGAP OTEVÍRÁ UKRAJINU. ZAHÁJILA PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ EXPORTÉRŮ O POJIŠTĚNÍ

Českým exportérům se otevírá možnost vyvážet na Ukrajinu s pojištěním EGAP, poprvé od začátku války. Exportní pojišťovna zahájila příjem žádostí o pojištění vývozních úvěrů s využitím nově vzniklého Fondu Ukrajina.

České firmy tradičně vyvážely na Ukrajinu zemědělské stroje. O pojištění EGAP nyní žádají mimo jiné právě vývozci agrární techniky. Ilustrační foto: Shutterstock

„V tuto chvíli již vyřizujme první z žádostí exportérů. Pojištění žádají převážně vývozci zemědělské techniky a jde přitom o firmy, se kterými jsme spolupracovali již před propuknutím války. Hlavními kritérii při posuzování žádostí jsou především bonita ukrajinského odběratele a právě také případné zkušenosti z předchozí spolupráce,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP David Havlíček.

Do fondu Ukrajina stát vložil 239 milionů korun a dalších 100 milionů EGAP. Prostředky jsou určeny ke krytí krátkodobých případů s maximální délkou splatnosti jeden rok. Účelem je zachování stávajících obchodních vazeb na Ukrajinu, jejich posílení a také zajištění srovnatelných podmínek pro české vývozce například s Polskem či Velkou Británií, kteří mají podobný program.

„Pomoc českým podnikatelům s financováním vývozu na Ukrajinu umožní pojištění exportních úvěrových rizik jejich projektů. Zároveň jim připravíme lepší pozice pro zapojení se do obnovy válkou zničené země, o kterou je mezi nimi velký zájem. Jsme jednou z prvních evropských zemí, která podobnou podporu poskytuje,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

První dodávky českých firem pojištěné EGAPem by mohly na Ukrajinu dorazit v nejbližších týdnech.

Exportní pojišťovna EGAP v loňském roce podpořila vývoz českých firem v objemu 41,2 miliardy korun do 39 zemí světa. Pojistila například dodávku obráběcího centra do Turecka, ložisek do Indie, projekt byznysového centra v Uzbekistánu, vývoz piva do Izraele či zavlažovacích čerpadel do Egypta. Za celou dobu své existence pojistila vývoz českých firem v objemu přesahujícím jeden bilion korun do 130 zemí světa.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět