Hledání obchodních partnerů na dálku

Současný nepříznivý stav lze efektivně využít k činnostem, na které nebyl čas, nebo prostě jen nebyly prioritou. Často se jedná o vyhledání nových obchodních kontaktů pro budoucí akvizici. Ekonomické týmy českých ambasád nyní v době, kdy jsou možnosti cestování omezené, mohou pomoci  firmám nejenom udržet stávající obchodní vazby, ale také vytvářet kontakty nové.

 

Ilustrační foto: Shutterstock

Naše ambasády mohou udělat první krok pro vyhledání nových obchodních partnerů, kterým je příprava seznamu potenciálně zajímavých firem v teritoriu, se kterými pak česká firma podle potřeby dále pracuje.

Jak takovýto screening probíhá? V prvním kroku by si firma měla definovat, o jaké země by měla zájem. Pokud si není jistá, zda je konkrétní trh skutečně v jejím oboru perspektivní, může již výběr země konzultovat s ekonomickým diplomatem, spojit se s Klientským centrem pro export nebo s krajským exportním specialistou. Doporučujeme na začátku vybrat jednu, maximálně tři země.

Dále by si firma měla co nejlépe určit, jakého partnera hledá – příkladem mohou být dopravní podniky, které plánují rekonstrukce tramvajových tratí, nebo výrobce čerpadel pro chemický průmysl.

Ekonomické týmy ambasád spolu se zahraničními kancelářemi CzechTrade na základě takovéto žádosti zdarma sestaví seznam relevantních perspektivních partnerů. Firma poté sama vytipované partnery osloví nebo může další postup opět konzultovat. Zastupitelský úřad pak může pomoci i s dalšími kroky, jako je například pomoc s prezentací firmy (a to i elektronicky) nebo se firma může zapojit například do projektu ekonomické diplomacie PROPED.

 

Tomáš Píša

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět