Paraguay láká na nízké daně a levnou pracovní sílu

Paraguay se snaží nalákat zahraniční investory na nízké daně a levnou práci. Systém označovaný jako „maquilas“ je vhodnou alternativou hlavně pro firmy, které v regionu vyrábějí a prodávají zboží nenáročné na nejmodernější technologické postupy.

Ilustrační foto: Shutterstock

„Maquilas“ je výrobní systém, kde společnosti se sídlem v Paraguayi na základě smlouvy se zahraniční firmou vyrábějí zboží či provádějí jeho servis (úplně nebo částečně). Takto vyrobené produkty nesmí zůstat v zemi, jsou určeny k exportu. Zvýhodněný režim, který byl původně zaveden v Mexiku za účelem využití levné pracovní síly v automobilovém průmyslu, byl v Paraguayi spuštěn v roce 1997.

Systém, jehož smyslem je generování investic a zvýšení zaměstnanosti v zemi, funguje na základě daňových a administrativních úlev. Zahraniční společnosti (tedy i české), které chtějí využít paraguayské pracovní síly, musí příslušnému úřadu předložit kopie registrace společnosti a podnikatelský plán. Zapsaná společnost platí posléze pouze daň ve výši 1 %, která se vypočítává z přidané hodnoty vzniklé na území Paraguaye. Jedinou podmínkou je, aby alespoň 40 % hodnoty produktu vzniklo právě zde. Při exportu do dvanácti měsíců od doby vstupu výrobního materiálu se odpouští vývozní daň. Firma je osvobozena od placení většiny dalších poplatků.

Paraguay je makroekonomicky velmi stabilní země (ačkoli s nízkou kupní silou obyvatelstva) a daňové pobídky související s vývozem mohou být vynikajícím začátkem vstupu na trh v regionu Latinské Ameriky. Paraguay je součástí celní unie MERCOSUR, což by mohlo dále snížit náklady pro vstup firmy na trh ostatních zemí sdružení (Brazílie, Argentina, Uruguay). Proces založení společnosti je zde navíc poměrně rychlý. Systém může být zajímavý zejména pro subdodavatelské firmy automobilového, leteckého či strojírenského průmyslu, které v zemi naleznou kvalifikovanou pracovní sílu. Režim je ideální pro společnost, která do Paraguaye doveze vstupní materiál, jenž na místě sestaví a hotový výrobek prodá na území MERCOSUR.

Radek Hovorka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět