PAPUA NOVÁ-GUINEA: „LESNÍ NÁROD“ VYZÝVÁ K UZNÁNÍ SVÉ ROLE V OCHRANĚ KLIMATU

Papua-Nová Guinea nestojí v popředí světové zelené iniciativy, přesto se klimatická agenda pozvolna přesouvá i k jednacím stolům v této pacifické zemi. A to i přes silně rozvíjející se ekonomiku, kterou růst, ale i ekologické výzvy, spojené s industrializací, teprve čekají. Zatímco hlavním hnacím motorem těchto iniciativ jsou stále aktivity OSN či Evropské unie, místní autority stále častěji začleňují environmentální témata v rámci svých politik. Papua-Nová Guinea tak představuje zajímavou příležitost pro odvážné firmy (ale i akademiky) z oblasti energetiky, environmentální ochrany a změny klimatu. 

Čištění mořského dna. Foto: Delegace EU v Port Moresby

Během zářijového setkání předsedy vlády Papuy-Nové Guineje Jamese Marapeho s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži zdůraznily obě strany význam dopadu klimatických změn a dostupného financování pro země s významným zalesněním. Premiér Marape vyzval země s větší uhlíkovou stopou, aby finančně podpořily Globální fond pro změnu klimatu, a uznaly Papuu-Novou Guineu jako strategicky důležitou zásobárnu lesního porostu v Tichém oceánu, která přispívá k absorpci uhlíku. Francie podpořila Papuu-Novou Guineu, která stojí v čele takzvaných lesních národů (Forest Nations), a vyzvala ostatní země G20, s nimiž má PNG silné bilaterální vztahy, aby pokročily v ochraně lesních zdrojů.

TÝDEN EVROPSKÉ ZELENÉ DIPLOMACIE

Motorem zelených aktivit na Papui-Nové Guineji jsou často i akce realizované Českou republikou prostřednictvím Delegace Evropské Unie v Port Moresby. Evropská unie ve spolupráci s místními partnery vyhlásila od 2. října Týden zelené diplomacie EU. Mezi různé aktivity v rámci tohoto týdne patřily školní exkurze v přírodním parku, úklid mořského dna potápěči v Loloatě, workshop včetně zapojení místních komunit, úklid pláže a šíření povědomí o „zelené agendě“ v místní škole.

Dalším příkladem je nedávno uskutečněný Projekt Agendy 2030 (zaměřený na udržitelné zemědělství), který ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze realizovalo Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpur.

KAKAOVÉ ŠKOLKY

Příkladem projektu pro zajištění dlouhodobé produktivity a potravinové soběstačnosti je vývoj účinného systému pěstování kakaa za podpory programu EU STREIT PNG, kdy byly poskytnuty kakaové školky. EU také poskytla školení o efektivním řízení těchto školek.  Příjemcem podpory je odlehlá vesnice Hambini, domov pro více než 9 000 venkovských lidí. Bez zajímavosti není ani česká stopa, jelikož zástupce vedoucího tohoto prestižního programu je český výzkumník z České zemědělské univerzity v Praze Pavel Burian.

Takovéto projekty pak představují možnost zapojení českých subjektů, ať již v podobě neinvestičních projektů v podobě školení a tvorby kapacit, anebo prostřednictvím dodávek technologií jako subdodavatelé vybraných projektů.

FOTOGALERIE

 

Foto: Delegace EU v Port Moresby

PŘÍLEŽITOSTI V ENERGETICE

Mezi produkty s významným exportním potenciálem patří dále technologie spojené s výrobou elektřiny z vodních zdrojů, kterých má Papua-Nová Guinea dostatek, zatímco hydroelektráren nikoli. Potenciál se dále exponenciálně rozšiřuje i na navazující infastruktury, včetně bateriových uložišť, energetických sítí, kontrolních systémů, software atd. Samostatnou kapitolou exportních příležitostí jsou generátory a menší nezávislé energetické jednotky.  Možností se naskýtá mnoho.

Dalším odvětvím s významným potenciálem spolupráce mezi Českem a Papuou-Novou Guinejí je ochrana biodiverzity. Nejlepším příkladem již existující a úspěšné spolupráce, je výzkumné středisko Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které je již mnoho let vedeno profesorem Novotným z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky, a které představuje úspěšný příklad spolupráce při ochraně biodiverzity.

KLÍČOVÉ TÉMA – OCHRANA LESŮ

Mezi priority země v rámci klimatické agendy patří podpora ochrany lesů a opětovného zalesňování, které zdůrazňuje premiér James Marape. Příležitost pro výměnu zkušeností představuje avizovaný závazek papuánské vlády vyčlenit až 30 % svých lesů k ochraně životního prostředí. Vhodnou platformou pro další posun v této agendě přinese pravděpodobně již nadcházející setkání světových lídrů během klimatického summitu COP25 ve Spojených arabských emirátech. I tento krok opětovně potvrzuje, že jakkoli před Papuou stojí ještě dlouhá a náročná cesta k začlenění zelené agendy do běžného života Papuánců a místního průmyslu, proaktivní přístup země k udržitelnosti životního prostředí a jeho roli v oblasti klimatu je na vzestupu. A Česko může být u toho.

Milan Dostál, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět