PAPÍR, SKLO I DŘEVO. FINSKO NABÍZÍ ŠANCE PRO OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Finsko nabízí řadu příležitostí i pro české firmy ze stavebního, energetického a obalového průmyslu. Nejde jen o recyklaci odpadu, ale i jeho zpětné využití. Přesvědčili se o tom účastníci česko-finského semináře k cirkulární ekonomice.

Ilustrační foto: Shutterstock

Akci, které se zúčastnilo vedoucí představitelé České asociace oběhového hospodářství a České asociace odpadového hospodářství, jakož i jejich finští partneři ze státního technického výzkumného institutu VTT, Asociace odpadového hospodářství, Asociace pro recyklaci surovin, Asociace cirkulární ekonomiky a evropské sítě EGLA, uspořádalo v polovině prosince velvyslanectví ČR v Helsinkách.

Klíčovým tématem byla takzvaný upcycling („upcyklace“), tedy využití odpadu a starých či nepotřebných výrobků k produkci výrobků s vyšší přidanou a užitnou hodnotou. Češi představili nová řešení v rámci stavebního, energetického a obalového klastru. Důraz byl kladen i na možnosti chemické recyklace či pokročilé technologie v oblasti výroby izolačních materiálů z odpadního papíru či recyklovaného skla a dále v oblasti upcyklace dřevěného odpadu, která je ve Finsku velkým tématem, směsného plastu či baterií. Diskuze se věnovala i proměnám legislativního rámce a případným právním či administrativním překážkám pro aplikaci některých nových postupů v tomto oboru. Mottem celého semináře byl fakt, že udržitelnost je dnes pro firmy nikoliv zátěží, ale jasnou a velmi ziskovou příležitostí a cestou k dnes tolik potřebnému zvýšení produktivity.

Finští partneři projevili mimořádný zájem o bližší spolupráci s českou stranou a podařilo se rovněž zahájit ověřování jejich zájmu o konkrétní oblasti oběhového a odpadového hospodářství, kde by mohly české firmy nabídnout své produkty a řešení, či navázána efektivní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Kromě výměny zkušeností a seznámení se s novinkami v oboru české firmy a instituce sondovaly příležitosti na finském trhu. Velvyslanectví ČR v Helsinkách plánuje na příští rok obsáhlejší ekonomický projekt na toto téma, během něhož budou mít české firmy možnost představit svá řešení finským institucím a firmám. V případě zájmu o bližší informace, o účast v tomto projektu či zájmu o zprostředkování kontaktů na finské partnery nás můžete kontaktovat na commerce_helsinki@mzv.cz.

Daniel Horák, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Helsinkách

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět