PALESTINA SE OPĚT OTEVÍRÁ, VÝVOZ Z ČESKA ROSTE

Palestina se opět otevřela zahraničním turistům a umožňuje ubytování v hotelích, které byly oficiálně zavřené již od začátku pandemie v březnu loňského roku. Končí tím pandemická omezení v posledním dosud uzavřeném sektoru ekonomiky.

Palestina se prezentuje na výstavě EXPO. Na snímku palestinský pavilon v Dubaji. Foto: Shutterstock

Spolu s rozhodnutím Izraele umožnit vstup do země očkovaným cizincům bez nutnosti žádat předem o povolení se tím zásadně usnadňují také obchodní cesty. Toto povolení totiž bylo až dosud nutné i pro cesty výhradně na Palestinská území.

Nejnovější statistiky ukazují, že v letních měsících letošního roku došlo k nebývalému nárůstu zahraničního obchodu – již v červnu činil dovoz do Palestiny rekordních 545 milionů amerických dolarů, což je o 13 % víc než průměrné měsíční hodnoty od začátku roku. Toto číslo pak v srpnu ještě narostlo na 560 milionů USD. Polovinu nebo i víc celkového objemu tvoří dlouhodobě dovozy z Izraele (částečně se jedná o reexport), nárůst se ale týká i přímého dovozu z dalších zemí. Vysokých hodnot ve stejném období dosahoval i palestinský vývoz.

OŽIVENÍ ČESKÉHO EXPORTU

Oživení se dočkal i český export, jeho objem za prvních osm měsíců letošního roku převyšuje loňská čísla několikanásobně, a dokonce i oproti roku 2019 se zvýšil o více než 50 %. Více než 95 % českého exportu do Palestiny tvoří i nadále osobní automobily, u nichž došlo k jednorázovému, ale o to výraznějšímu nárůstu v květnu tohoto roku.

Zahraniční obchod přitom zažil na počátku pandemie loni na jaře zásadní propad, celkově za rok 2020 o 10 % oproti roku předchozímu. Teprve v prosinci se celkový objem dovozu do Palestiny vrátil na úroveň z doby před pandemií, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku dokonce mírně stoupl.

DEVASTUJÍCÍ DOPAD PANDEMIE

Obchodní statistiky jsou dokladem oživení palestinské ekonomiky, na niž měla pandemie devastující dopad. Hrubý domácí produkt se v roce 2020 propadl o 12 % (podle jiných zdrojů o 13,5 %), státní dluh narostl z více než 16 % na 24 % HDP. Státní sektor se i nadále potýká s finanční krizí způsobenou výpadkem příjmů a vyššími náklady v loňském roce a s čím dál omezenějšími možnostmi dalších půjček, a dá se očekávat odklad už tak velmi omezených plánovaných veřejných investic.

Co se týče soukromého sektoru, celková hodnota produkce klesla v roce 2020 o 16 % oproti roku 2019. Provoz trvale ukončilo více než 37 tisíc malých a středních podniků (pro srovnání, v roce 2017 v Palestině fungovalo celkem necelých 150 tisíc podniků), čímž přišlo o zaměstnání více než 100 tisíc jejich zaměstnanců. Ve druhém čtvrtletí 2020 došlo v důsledku tvrdých protipandemických opatření k propadu ve všech sektorech ekonomiky – služby poklesly oproti předchozímu roku o 10 %, stavebnictví o 35 %, průmysl o 6 %, zemědělství o 11 %. Situace se začala vracet do normálu již ve druhé polovině loňského roku, ale předpandemických hodnot nedosáhla.

ZRYCHLENÉ OČKOVÁNÍ

Po poslední závažné vlně pandemie, která v březnu 2021 vyčerpala palestinské nemocniční kapacity, se daří situaci držet pod kontrolou a dočasný nárůst onemocnění letos v létě se obešel bez dalších dopadů na ekonomiku. Od srpna se podařilo zásadně zrychlit do té doby jen pomalu postupující očkování, takže v současnosti obdrželo obě dávky přes 26 % obyvatel, dalších 24 % alespoň jednu a přes 110 tisíc Palestinců už má za sebou i dávku třetí.

Anna Morávková, ekonomická diplomatka, Styčný úřad ČR v Ramalláhu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět