Pákistánské nemocnici pomáhá česká úpravna vody

Obyvatelé okolí nemocnice Ghurki Trust na předměstí pákistánského Láhauru mají přístup k novému zdroji pitné vody. Úpravnu vody instalovala v rámci projektu české rozvojové spolupráce česká firma WERO Energy.

Foto: Velvyslanectví ČR v Islámábádu

Ta jednotku Triton 500 darovala a uvedla do provozu, na projektu se podílela také firma Bata Pakistan. Zdroj pitné vody, zajištěný díky spolupráci velvyslanectví ČR v Pákistánu, zmíněných dvou firem a Ghurki Trust Teaching Hospital, slavnostně předal do užívání velvyslanec Tomáš Smetánka spolu s Amerem Azizem, předsedou správní rady nemocnice, Imranem Malikem, výkonným ředitelem firmy Bata Pakistan, Muhammadem Naeemem, provozním ředitelem nemocnice, a Amirem Latifem, obchodním ředitelem firmy WERO Energy. Instalované zařízení kompletně upraví až 500 litrů podzemní vody za hodinu a jeho stav lze kontrolovat přes internetové připojení.

Zděný kiosek pro odběr pitné vody, označený tabulkou české rozvojové spolupráce a logem Bata, je umístěn uvnitř veřejně přístupného areálu nemocnice vedle ambulance, kde denně projdou tisíce lidí, zejména pacientů s rodinami. Toto zdravotnické zařízení v jedné z nejchudších částí města léčí převážně lidi, kteří si nemohou dovolit placenou zdravotní péči, a je financováno z dobročinných příspěvků.

Pitná voda se v Pákistánu distribuuje v plastových lahvích, ve vodovodní síti ovšem chybí. Pákistánská vláda v roce 2020 provedla rozsáhlé testování několika typů vodních zdrojů. Výsledek prokázal výskyt nebezpečných látek až v 60 % případech. Úpravna vody, podpořená z programu malých lokálních projektů rozvojové spolupráce ČR, má význam ekologický, zdravotní i ekonomický. V tomto duchu může sektor vodohospodářství v Pákistánu skýtat zajímavé příležitosti pro české exportéry.

Václav Jílek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Islámábádu

FOTOGALERIE

 

Úpravna vody od firmy WERO Energy vznikla v rámci české rozvojové pomoci. Foto: Velvyslanectví ČR v Islámábádu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět