OSIVA, KRMIVA I PELETY. ČEŠTÍ ZEMĚDĚLCI SE PŘEDSTAVILI V TURECKU

Česko je v Turecku považováno za zemi s moderní zemědělskou i potravinářskou produkcí. Zejména pak v živočišné výrobě mají čeští chovatelé velmi dobré jméno. Potvrdilo se to i na veletrhu Agroexpo 2024 v Izmiru, kde se představilo šest českých firem.

Ilustrační foto: Shutterstock.

Agroexpo, které se konalo na přelomu ledna a února, je výbornou příležitostí k prezentaci našeho know-how i upevnění stávající spolupráce a získání nových obchodních partnerů. Přehlídka je jedním ze čtyř největších evropských veletrhů a největším v regionu, zaměřeným na oblast zemědělské produkce a chovatelství. Letos na akci přijelo více než 110 tisíc návštěvníků z 93 států. Veletrhu se zúčastnilo 376 tureckých a 85 zahraničních firem z 28 zemí.

Nechyběli ani Češi. Za podpory Ministerstva zemědělství ČR a ve spolupráci s Generálním konzulátem v Istanbulu se zemědělského veletrhu zúčastnily společnosti Amagro, Dominant CZ, Chovatelské družstvo Impuls, MoravoSeed, ProPelety a Tekro. České firmy umí zareagovat na poptávky jakými jsou například nové technologie, systémy zavlažování, modernizace a řízení provozů, pokročilé veterinární postupy a kvalitní genetický materiál i osiva.

Turecko je potravinově soběstačné

Turecko je jedním z největších světových zemědělských trhů. Přestože podíl průmyslu a služeb se neustále zvyšuje, zemědělství je stále zaměstnáním většiny obyvatelstva. Turecko je jednou z mála potravinově soběstačných zemí na světě, nadále však dováží řadu zemědělských produktů.

Zemědělství je pro zemi důležitým zdrojem příjmů z vývozu, jehož hlavními trhy jsou Evropská unie, Spojené státy, Afrika a Blízký východ. Zejména drobní zemědělci jsou i nadále zásadní v produkci a jejich zkušenosti jsou přínosné i pro další země regionu, které v současné době hledají alternativní modely rozvoje a zemědělství považují za jeden z motorů růstu.

Turecko vyváží mnoho zemědělských produktů, jako jsou obiloviny, luštěniny, technické plodiny, cukr, ořechy, čerstvé a sušené ovoce, zelenina, olivový olej a živočišné produkty. Zemědělství se provozuje ve všech tureckých regionech. V hornatých východních oblastech je hlavní činnost založena na chovu zvířat, který má čtvrtinový podíl na hrubé hodnotě celkové zemědělské produkce. V současné době je snaha zaměřena především na umělou inseminaci, šlechtění, včelařství, chov ryb, výrobu krmiv a mléka.

Na veletrh Agroexpo do Izmiru přijelo vystavovat šest českých firem. Foto: Generální konzulát ČR v Istanbulu

Zemědělství je tváří venkova

Přestože podíl venkovského obyvatelstva v zemi klesl, počet drobných hospodářství se nezmenšil. Rolnické farmy navíc zůstávají hlavním rysem vesnic a farmářské rodiny stále tvoří hlavní část venkovského obyvatelstva. Navzdory stále nedostatečné státní podpoře mají drobní zemědělci mnoho výhod. Jejich produkce má zásadní význam pro potravinovou bezpečnost země. Rozvoj drobných zemědělců přispívá k udržitelné produkci.

René Daněk, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Istanbulu

Jakub Dluhosch, asistent ekonomického úseku, Generální konzulát ČR v Istanbulu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět