Omán umožnil cizincům kupovat byty

Cizinci pracující v Ománu mohou v sultanátu získat byty do užívání podle nových pravidel. Nejedná se o klasické vlastnictví, jaké známe v Česku, výhodou ovšem je automaticky obnovovaný status rezidenta Ománu.

Ilustrační foto: Shutterstock

​Na základě ministerského rozhodnutí (nejedná se o dekret sultána) mohou cizinci získat takzvaný usufruct, který spojuje dvě práva: právo na užívání nemovitosti (usus) a vlastnické právo k užitkům, které nemovitost vytváří (fructus). V případě nemovitosti jde tedy o právo užívat nemovitost (bez práva nemovitost bourat či přestavovat) a současně profitovat například z pronájmu nemovitosti třetím osobám.

Tato možnost „pseudovlastnictví“ nemovitosti však v Ománu – kromě řady omezení – s sebou nese také jednu velkou výhodu pro neobčany Ománu, kterých je v zemi až 40 %. Touto výhodou je automaticky obnovovaný status rezidenta Ománu. Cizinec může v zemi získat maximálně jen dvouletý status rezidenta. Ten se obnovuje automaticky na další dva roky, jen pokud má cizinec současně platnou pracovní smlouvu. Pokud totiž cizinci v Ománu skončí zaměstnání, není mu status rezidenta obnoven a musí zemi opustit. To se teď ale nově netýká těch cizinců, kteří mají v Ománu nemovitost (na základě zmíněného „usufructu“). Cizincům s ománskou nemovitostí je status rezidenta obnovován automaticky i bez jejich současně platného zaměstnání v zemi. Na získání nemovitosti mohou cizinci v sultanátu získat i hypotéku.

Koupi omezuje řada pravidel

Cizinci, kteří by chtěli mít v Ománu nemovitost, ať už komerční či bytovou, musí vzít v potaz řadu pravidel:

  • musí být starší 23 let
  • musí mít v Ománu status rezidenta déle než dva roky
  • bytový dům musí mít 4 a více pater
  • bytová jednotka musí mít dva či více pokojů
  • procento bytových jednotek vlastněných cizinci v jednom bytovém objektu nesmí překročit 40 %
  • procento bytových jednotek vlastněných cizinci jedné národnosti v jednom bytovém objektu nesmí překročit 20 %
  • jeden cizinec může vlastnit maximálně jen jednu nemovitost
  • doba platnosti kontraktu je 50 let (může být i prodloužena, ale celkově nesmí překročit dobu 99 let)
  • nemovitost se musí nacházet na území guvernorátu Maskatu ve specifikovaných částech čtvrtí Bausher, Al Amerat a Al Seeb. Ve vilájatu Baushera jsou to místa Bausher (oblast 1-3) – Al Khuwair (oblast 2), Ghala Heights (1 a 2), Wattayah (1 a 2) a Misfah (oblast 2). V AL Amerat – Hashiya (oblast 1), Mahajj (oblast 1), Madinat al Nahdah (oblast 2-5), Seeb (oblast South Mawelah 5). Al Khoud (oblast 2), Mabelah South (oblast 7).

Podmínky na ománském trhu nemovitostí se postupně měnily. Do roku 2002 mohli v Ománu vlastnit nemovitosti jen Ománci. Od prosince 2002 mohou vlastnit nemovitosti i obyvatelé ostatních zemí Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC). Od února 2006 pak mohou ománští rezidenti (cizinci s právem dočasného pobytu) mít nemovitost v takzvaných integrovaných turistických komplexech, což jsou speciální rezidenční zóny. Právo k nemovitosti pak zaručovalo automatickou obnovu statusu rezidenta v Ománu pro danou osobu a členy jeho rodiny. Cizinci se v Ománu také často uchylovali k uzavírání kontraktů s místními Ománci, které jim měly zabezpečit vlastní nemovitost. Tyto kontrakty jsou však v Ománu protizákonné.

Mezi nemovitosti se v Ománu řadí také bazény, jak je tento v Muscatu. Foto: Shutterstock

Sultanát nemá daň z nemovitosti

Sultanát Omán nemá zavedenu daň z nemovitosti. V zemi neexistuje ani dědická daň. Příjmy z pronájmu jsou daněny tříprocentní sazbou. Příjmy z kapitálového majetku se daní sazbou 15 % jen v případě, že pochází z podnikání (jednotlivci daněni nejsou, pokud se takovýmto podnikáním neživí). V případě nabývání nemovitosti platí kupující v Ománu registrační poplatek 3 % z hodnoty nemovitosti, dále „razítkovné“ a poplatek za zpracování žádosti. Pokud je do transakce zapojen zprostředkovatel či notář je potřeba počítat i s jejich úhradou. Běžné jsou smlouvy, kdy nabyvatel zaplatí část z ceny a ve splátkách doplácí zbytek – k přenosu práv pak dochází až teprve při splacení celé ceny.

K nemovitostem patří v Ománu také bazény, tělocvičny, prádelny, tenisové kurty, obchody, restaurace, a dokonce i golfová hřiště, které pak uživatel také volně využívá pro vlastní potřebu. Součástí nemovitostí jsou také prostory pro služebnictvo.

Majitel nemovitosti může svůj majetek přenechat komukoli, koho uvedete ve své závěti. Je nezbytné mít závěť určující, kdo zdědí váš majetek v Ománu. Pokud se žádný dědic nepřihlásí, o nemovitost se postará Ministerstvo cestovního ruchu a po 15 letech přechází do vlastnictví vlády. Pokud majitel z jakéhokoli důvodu čelí deportaci, má vláda právo nemovitost prodat.

Roman Plevák, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rijádu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět