Omán omezuje cizí vlastnictví pozemků a nemovitostí

Cizinci, kteří vlastní pozemky či nemovitosti v určitých částech Ománu, mají povinnost tyto majetky převést na ománské občany. Ministerstvo pro bydlení a městské plánování vydalo seznam výjimek a harmonogram zavádění do praxe.

Ilustrační foto: Shutterstock

Pokyny ministerstva doplňují sultánský dekret č. 29/2018, který občanům třetích zemí zakazuje vlastnictví pozemků a nemovitostí v oblastech Musandam, Buraimi, Dhahirah, Al Wusta, Dhofar (s výjimkou Salalah), Liwa, Shinas, Masirah a Jebel Shams. Zákaz se také týká pozemků a nemovitostí na horách, ostrovech a strategicky důležitých místech v blízkosti paláců, budov bezpečnostních a obranných složek a archeologických nalezišť. Zároveň bylo všem cizincům zapovězeno užití pozemků k zemědělství na celém území Ománu.

K 10. listopadu 2020 pak končí přechodné období pro převod tohoto majetku na ománského občana. Po jeho uplynutí může dojít k soudnímu prodeji předmětných pozemků či nemovitostí. Pro ománské občany, kteří se svého občanství vzdali, bylo jim odebráno nebo jej pozbyli, počíná běžet dvouletá lhůta pro převod od 19. listopadu 2020.

K polovině září bylo bez zásahu státu převedeno více než 1500 pozemků a nemovitostí, přičemž polovina z nich se nacházela v guvernorátu Al Buraimi.

Nájmy a užívání nadále možné

Pronájem pozemků a nemovitostí v zakázaných oblastech cizinci je nadále možný, avšak smlouva bude mít platnost ne delší než jeden roku a za podmínky potvrzení ministerstva bydlení, že k předmětné smlouvě nemá námitek.

Cizinci dále mohou pozemky a nemovitostmi v zakázaných oblastech nakládat v rámci práva užívacího, tzv. „usufruktu“. Podmínkou je, aby tak činila právnická osoba vlastněná alespoň ze 60 % ománskými občany. Ministerstvo pro bydlení takovou dohodu povolí, pokud se bude jednat o rozvojový projekt, a pokud úřady v místě takový projekt schválí.

V případě zemědělské půdy na celém území Ománu platí obdobné podmínky, pouze projekt je nutné nahradit studií proveditelnosti. Takový pronájem nemůže být kratší než jeden rok a delší než deset let.

Jakékoli zcizení dotčených pozemků, či nemovitostí v rozporu se shora uvedeným dekretem je od počátku neplatné. Stejně tak v průběhu přechodného období není možné pozemky rozdělit či měnit jejich účel využití (například účelová změna klasifikace zemědělské půdy na stavební pozemek).

Doporučujeme případným českým vlastníkům pozemků a nemovitostí v Ománu, aby si ověřili, že na jejich majetek se shora uvedená povinnost nevztahuje, a vyhnuli se tak případnému vyvlastnění.

Vojtěch Hromek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rijádu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět