ODSOLOVÁNÍ VODY – PRIORITA SAÚDSKÝCH INOVACÍ

Saúdská Arábie leží v oblasti světa s nehostinným klimatem a postrádá větší konvenční zdroje vody, jakou jsou řeky či jezera. Rychlý růst populace, a tím i městských center, ale i průmyslové výroby však vyžadují zajištění pitné a kvalitní užitkové vody v čím dál větším množství. Také udržení nastoupeného ekonomického růstu díky zásobám ropy závisí do značné míry na zajištění dodávek vody. Poptávka po efektivním řešení těchto výzev tak skýtá řadu příležitostí i pro zahraniční dodavatele.

Poptávka po pitné vodě v Saúdské Arábii roste. Foto: Shutterstock

Odsolování vody má v Saúdské Arábii dlouhou tradici; první odsolovací zařízení bylo spuštěno již v roce 1928 v Džiddě pro pokrytí potřeb poutníků do Mekky, kteří svou pouť začínali právě v Džiddě. Díky vysokým investicím je dnes Saúdská Arábie světovým lídrem v desalinaci s denní produkcí až 6,6 milionů kubických metrů, což představuje 22 % světové produkce odsolené vody a pokrývá polovinu poptávky po vodě v zemi (40 % představuje čerpání z podzemních rezervoárů a 10 % z nadzemních zdrojů v horských oblastech). Relativní hojnost upravené vody pak umožňuje denní spotřebu na osobu ve výši 266 litrů, což představuje téměř dvojnásobek světové průměrné spotřeby (pro srovnání: v Česku je to 138 litrů na osobu a den).

Zapojení soukromých firem

Hlavním provozovatelem odsolovacích stanic je státní společnost Saline Water Conversion Corporation (SWCC), která zajišťuje více než 60 % produkce odsolené vody v zemi. Existují dlouhodobé vládní plány na privatizaci této korporace, avšak aktuální politikou je spíše soukromé vlastnictví nových odsolovacích zařízení. Výkupem od těchto vlastníků je pověřena Saudi Water Partnership Company (SWPC), která je z poloviny vlastněná SWCC a z poloviny Saudi Electric Company.

Saúdská Arábie disponuje 31 odsolovacími zařízeními v 17 lokacích a v přípravě je řada dalších projektů, jejichž rozpočet je odhadován na 50 miliard dolarů. V současné době konstruovaná odsolovací zařízení představují investici ve výši 4 miliardy dolarů. Nejvýznamnějšími aktuálně připravovanými projekty jsou rozšíření zařízení Shuaiba 2 a Yanbu 4 v Medině, které má být dokončeno do konce roku 2020 a mělo by zajišťovat dodávku 450 000 litrů vody denně, a dále nová zařízení Džidda 4 a Rabigh 3. Ve výstavbě jsou dále stanice v Al Khobaru (210 000 litrů denně, spuštění v druhém čtvrtletí 2021) v Mekce. V únoru 2019 vyhrála společnost Almar Water Solutions (dceřiná společnost koncernu Abdul Latif Jameel) zakázku na výstavbu nové desalinační stanice Shuqaiq 3 v hodnotě 600 milionů dolarů s kapacitou 450 000 litrů denně. Dokončena by měla být ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021.

Voda je připravena také pro poutníky v Medině. Foto: Shutterstock

Výzvou je energetická efektivita

Desalinace je energeticky vysoce náročným procesem, i vzhledem k tomu, že v současné době převládá technologie takzvané reverzní osmózy. Velkou výzvou je energetická efektivita celého procesu, jež v současné době dosahuje zhruba 13 % teoretického maxima. Odsolování se na celkové energetické spotřebě země podílí z devíti procent. Dále tak roste poptávka po nových procesech, které budou energeticky úspornější. Energetická náročnost také nastartovala v zemi řadu projektů v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Velké příležitosti tak představují dodávky řešení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Nejde jen o samotnou výrobu elektřiny, ale také o softwarová řešení distribuce, sledování efektivity produkce, další přidružené obory i doprovodné služby pro odsolování samotné. V neposlední řadě je poptávka po různých řešeních, jež zvyšují úsporu vody, a to i v distribuci (smart řešení pro sledování úniků v distribuční síti, měření spotřeby atd.).

V počátcích je využití recyklované užitkové, takzvané „šedé“ vody, která je stále z náboženských důvodů považována za nečistou, přestože má významnou roli například v zemědělství.

VOJTĚCH HROMEK, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Rijádu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět