Od AI až po ultrazvuk. Česká intenzivní medicína je představila na Tchaj-wanu

Hned několik českých nemocnic a vědeckých pracovišť se představilo na mezinárodním summitu o intenzivní medicíně, který proběhl na Tchaj-wanu. Odborníci z 28 zemí si na akci vyměňovali své zkušenosti mimo jiné s využíváním moderních technologií a umělé inteligence až po výhody ultrazvukových metod.

Ilustrační foto Shutterstock

Na summitu, který pořádala Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (ČEKK) ve spolupráci s Tchajwanskou společností pro medicínu v kritické péči (TSCCM), se podělili o své letité zkušenosti a znalosti zástupci z České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM), České kardiologické společnosti, z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, z Fakultní nemocnice v Motole a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Zahraničními vystupujícími byli odborníci z National Taiwan University Hospital, Taipei Veterans General Hospital, Queen Elizabeth Hospital, Chang Gung Memorial Hospital, Cathay General Hospital, MacKay Memorial Hospital a Far-Eastern Memorial Hospital. Publikum tvořili specialisté na intenzivní medicínu ze čtyř kontinentů. Summit navázal na aktivity z minulého roku, kdy ČEKK zprostředkovala reciproční účast zástupce TSCCM a předsedy ČSIM na mezinárodních kongresech v Praze a v Tchaj-peji.

Pro diplom do Prahy

Jak Česko, tak Tchaj-wan mají v oblasti intenzivní medicíny vynikající renomé. Čeští specialisté již přes 35 let úzce spolupracují s Evropskou společností intenzivní medicíny a podílejí se na tvorbě vzdělávacích standardů a podmínek pro obdržení evropských diplomů a osvědčení. Jsou zváni jako respektovaní experti na řadu odborných akcí a přednášek a jejich publikace si našly své místo v uznávaných vědeckých publikacích a databázích. I díky nim se stala Praha jedním z osmi evropských center, kde mohou nejen čeští lékaři složit zkoušky z intenzivní medicíny. ČSIM poskytuje dvouleté kurikulum všeobecné intenzivní péče pro všechny absolventy základních lékařských oborů, a to od všeobecného lékařství přes anesteziologii a kardiologii až po chirurgii.

České nemocnice a univerzity se staly vyhledávanými místy pro odborné stáže zahraničních uchazečů. Například Centrum pro mechanické podpory srdeční Všeobecné fakultní nemocnice v Praze získalo nejvyšší platinové ocenění od Extracorporeal Life Support Organization, která zastřešuje činnost všech subjektů a zdravotnických zařízení zabývajících se systémy mimotělní podpory života na světě.

Tchaj-wan: zkušenosti se SARS i covidem

Tchaj-wan má velmi dobře vyvinutý systém intenzivní péče i díky zkušenostem se SARS a poté s nemocí covid-19. Jeho přednostmi je například využívání umělé inteligence, precizní medicíny a telemedicíny. Spolupracuje s řadou mezinárodních zdravotnických asociací. TSCCM pravidelně pořádá vysoký počet mezinárodních summitů pro tisíce odborníků ročně. Na ostrově se nachází 20 center intenzivní medicíny, kterou zajišťuje přes 3600 specialistů.

Marie Leflerová, vedoucí vědeckotechnologického úseku, Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět