OBLIBA POTRAVIN S KOŠER CERTIFIKÁTEM V USA ROSTE

Trh potravin s certifikátem, že jsou košer, ve Spojených státech trvale narůstá. Je přitom do jisté míry překvapivé, že většina spotřebitelů nekupuje tyto potraviny z náboženských důvodů. Konzumentské průzkumy ukázaly, že 90 % klientů, kteří si v USA vybírají produkty s košer označením, nejsou židovského vyznání.

Ilustrační foto: Shutterstock

Hlavními důvody, které tito spotřebitelé udávají, jsou potravinová bezpečnost a kvalita. Je to dáno tím, že košer potraviny, aby si udržely svůj status, podléhají větší, důslednější, a především naprosto pravidelné kontrole. Jakákoli chyba při výrobě může vést k likvidaci celé šarže (případně k prodeji jako „nekošer“ a tedy s finanční ztrátou), k nákladnému čištění výrobního zařízení a v krajním případě i ke ztrátě košer certifikace.

POVĚST KVALITNĚJŠÍCH VÝROBKŮ

Proto řada lidí považuje košer výrobky za kvalitnější. Potravinářské firmy tak často usilují o získání košer potvrzení ani ne proto, že by cílily na výhradně na židovskou klientelu, ale proto, aby oslovily větší spektrum zákazníků.

Košer jídlo se řídí dlouhou řadou podrobných a specifických pravidel. Nejzákladnější z nich je přísné oddělení produkce potravin založených na mase a na mléce. Vedle těchto je pak i třetí skupina (taktéž plně oddělená), která neobsahuje ani jedno z nich – zvaná „parve“.

Toto důsledné rozdělení pak zaručuje některým skupinám spotřebitelů to, že získají potravinu v souladu se svými omezeními. Například vegetariánům, že potravina nebude obsahovat ani stopu masa, lidem citlivým na laktózu to, že na ni nenarazí. Košer potravinářský průmysl v USA generuje ročně přes 12 miliard dolarů a zahrnuje prakticky kompletní spektrum potravin.

NEJVĚTŠÍ POPTÁVKA MIMO IZRAEL

Ve státě New York žije nejvíce spotřebitelů mimo Izrael, kteří kupují výhradně košer potraviny. Na pultech zdejších obchodů je k dispozici více než 135 tisíc takových výrobků. Také proto platí v tomto státě speciální pravidla pro jejich registraci.

V roce 2004 byl přijat zákon Kosher Law Protection Act, podle kterého musí mít newyorští spotřebitelé potravin, které nesou označení košer, k dispozici informace identifikující organizaci, jež tomuto zboží košer certifikát vydala. Na dodržování zákona dohlíží newyorské ministerstvo zemědělství, které kontroluje, zda jsou výrobky řádně registrovány a zda provozovny, které prodávají košer, dodržují stanovená pravidla.

Pokud je firma zapojena do košer potravinářského průmyslu jako výrobce, musí se registrovat ve speciálním registru (New York State Kosher Food Registry) a předložit informace o výrobcích a certifikaci. Tato kontrola na státní úrovni je ve světě ojedinělá a ukazuje, jak rozšířený je potravinářský trh s košer výrobky ve státě New York.

ZAJÍMAVÝ TRH I PRO ČESKÉ FIRMY

Potraviny s košer certifikací představují zajímavý trh i pro české firmy, které nejsou v tomto oboru v USA zdaleka nováčky. Stále větší počet českých výrobců získává příslušné potvrzení, které jim díky kvalitě jejich produktů otevírá jeden z nejvýznamnějších košer trhů na světě.

Největší přehlídkou košer výrobků je každoroční mezinárodní veletrh KosherFest, který se koná ve státě New Jersey. České firmy se jej tradičně účastní. Například společnost Emco je již na americkém trhu dobře etablována, mimo jiné dlouhodobě spolupracuje s řetězcem Walmart. Společnost Extrudo pak i díky pravidelné účasti na veletrhu KosherFest úspěšně navyšuje své dodávky na americký trh.

Lucie Hindlsová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v New Yorku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět